doOrganizácia Greenpeace Slovensko pripravila v spolupráci so slovenským klimatológom Jozefom Pechom a novinárom Andrejom Barátom publikáciu, v ktorej sú zhrnuté poznatky o dôsledkoch klimatickej krízy na Slovensko. V publikácii sú zhrnuté vážne riziká pre všetkých ľudí na Slovensku, konkrétne na hroziaci nedostatok vody, drastické suchá a s tým spojené problémy v poľnohospodárstve a následky na zdravie obyvateľstva.

Podľa publikácie môže Slovensko prísť do roku 2075 až o polovicu vodných zdrojov. Škody v poľnohospodárstve môžu už v polovici storočia presiahnuť miliardu eur a štvornásobne a zvýši počet extrémne horúcich dní. Z klimatických extrémov hrozia časté povodne, drastické niekoľkoročné suchá a krajnom prípade aj tornáda.

“Dôsledky rýchleho rastu globálnej a regionálnej teploty sa už stihli prejaviť aj na Slovensku, a to hlavne v podobe nárastu extrémnosti počasia či čoraz zreteľnejšieho sucha. Na to, aby sme dokázali odvrátiť potenciálne nezvratné a nebezpečné zmeny v globálnom klimatickom systéme, by sa mala stať najdôležitejšou prioritou globálnej ale aj slovenskej politiky a stratégie zásadná sociálno-ekonomická transformácia v kľúčových hospodárskych odvetviach, akými sú napríklad využívanie pôdy a energetika,” uviedol klimatológ Jozef Pecho.

Zhotovitelia publikácie pracovali so štúdiami, ktoré vznikali v posledných rokoch a zameriavajú sa na niektoré špecifické oblasti. Možné následky klimatickej krízy sa odrazia vo viacerých oblastiach, než je spomenuté v materiály a môžu byť horšie. To, aké veľké budú následky záleží podľa Greenpeace na opatreniach, ktoré Slovensko a celý svet urobí v najbližších desiatich rokoch. Podľa správy z Medzivládneho panelu OSN pre ochranu klímy (IPCC) musíme do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov takmer o polovicu. Vyspelé štáty, vrátane EÚ, musia emisie znižovať rýchlejšie, a to aspoň o 65 %.

“V týchto parlamentných voľbách budeme rozhodovať aj o tom, či sa vyplnia najčiernejšie scenáre dôsledkov klimatickej krízy. Budúca vláda bude riešiť najdôležitejšiu otázku 21. storočia. Odpoveď na ňu ovplyvní kvalitu života aj na Slovensku.To sa snažíme ukázať kandidujúcim stranám a ich voličom a voličkám, aby sme popri iných pálčivých otázkach týchto volieb nezabudli na dôležitosť riešení klimatickej krízy,” povedala programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Devet environmentálnych organizácií zverejnilo v januári hodnotenie desiatich najsilnejších strán na základe ich odpovedí na otázky o ich predstave riešenia klimatickej krízy a analýze ich programov. Výsledky sú k dispozícii na www.volmezaklimu.sk. Fridays For Future Slovensko, Greenpeace Slovensko, Nestrácajme čas a Znepokojené matky následne vyzvali všetky demokratické kandidujúce strany, aby sa zaviazali k ambicióznym klimatickým cieľom a to konkrétne k podpore 65 percentného zníženia emisií EÚ do roku 2030, vypracovanie plánu na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2040 a plán prechodu na 100 % obnoviteľných zdrojov do roku 20503.

Zhrnutie najvážnejších dopadov vyplývajúcich z publikácie

Problémy s vodou

● Využiteľné vodné zdroje môžu do roku 2075 klesnúť až o 50 %. Na západe a juhu Slovenska až o 70 %.

● Výrazne ubudne snehu, ktorý dopĺňa podzemné vodné zdroje.

● Očakávajú sa častejšie búrky a lejaky, čo bude mať za následok vznik lokálnych povodní.

Sucho a poľnohospodárstvo

● Deficit zrážok je vážny problém už v súčasnosti. Napríklad v júli 2019 zasiahlo sucho až 90 percent územia Slovenska. Tieto problémy sa budú v budúcnosti významne prehlbovať.

● V povodí Hornádu, kam patria aj Košice s predmestiami, sa na konci storočia môžu vyskutnúť hydrologické suchá trvajúce nepretržite až 1 686 dní, teda päť rokov v kuse. V povodí Ondavy môže sucho trvať 1 165 dní, teda tri a pol roka v kuse. To významne ovplyvní okresy Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou a z časti aj Humenné a Michalovce.

● Škody v poľnohospodárstve môžu v roku 2050 dosiahnuť od 600 miliónov eur až do 1,2 miliardy eur v závislosti od rýchlosti zavádzania adaptačných opatrení.

● Vďaka škodcom, ktorí prežijú teplejšie zimy sa zníži produkcia niektorých potravín. Pravdepodobne príde k zvýšeniu cien základných potravín.

Zdravotné dopady

● Iba v roku 2015 predčasne zomrelo behom štrnástich dní počas obdobia najväčších horúčav až 240 ľudí.

● Do roku 2050 sa výskyt extrémnych horúčav na Slovensku zvýši štvornásobne. To predstavuje vážne ohrozenie predovšetkým pre seniorov a deti. Celkovo, horúčavy zdravotne môžu negatívne vplývať až štvrtinu obyvateľov Slovenska.

● Hrozí väčšie riziko kontaminácie potravín či infekčných chorôb z dôvodu lokálnych povodní, dlhých epizód sucha a nedostatku vody.