Organizácia Greenpeace Slovensko postavila pred Bratislavský hrad horiacu planétu Zem. Chcela tak upozorniť na dôležitosť tohtoročných parlamentných volieb na ochranu pred klimatickou krízou. Greenpeace vyzval ľudí, aby išli v sobotu voliť, a pri rozhodovaní zohľadnili postoje politických strán k ochrane klímy a životného prostredia. Podľa aktivistov sú nasledujúce roky kľúčové, pretože rozhodnutia budúcej vlády budú mať vplyv na desaťročia dopredu. Do širokej škály opatrení na ochranu klímy patrí najmä výrazné zníženie emisií skleníkových plynov a dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

„Chceme vyzvať ľudí, aby išli voliť. Naša planéta je v plameňoch a je najvyšší čas konať. Toto je naša šanca zastaviť rast emisií skleníkových plynov a predísť hroziacej katastrofe. Hlas každého a každej z nás môže v sobotných voľbách rozhodnúť o tom, ako úspešné bude Slovensko pri riešení klimatickej krízy a jej následkov. My jednoducho potrebujeme politické zastúpenie, ktoré si plne uvedomuje vážnosť situácie a považuje ochranu klímy a životného prostredia za svoju prioritu. Je preto dôležité, aby ľudia vyjadrili podporu tým subjektom, ktoré sú pripravené ponúknuť ambiciózne ciele a opatrenia na dosiahnutie udržateľnej a spravodlivej budúcnosti,” povedala programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Podľa Greenpeace je zmena klímy jednou z najväčších hrozieb aj na Slovensku. Správa Dopady klimatickej krízy na Slovensko, ktorú dal vypracovať Greenpeace Slovensko, hovorí medzi inými o možnom 50 percentnom poklese vodných zdrojov, až 3 roky trvajúcich suchách a miliónových škodách v poľnohospodárstve v nasledujúcich desaťročiach.

„Prognózy slovenských vedeckých inštitúcií jasne poukazujú na nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z neriešenia alebo nedostatočného riešenia problémov klimatickej krízy pre našu krajinu. Čím dlhšie budeme odkladať nevyhnutné opatrenia na boj s klimatickou zmenou, tým sa stanú zložitejšie a nákladnejšie. Čo je ale horšie, tým nenapraviteľnejšie budú jej následky. Vedci a vedkyne svoju úlohu už splnili, to čo potrebujeme je politická vôľa a podpora riešení zameraných na pomoc prírode aj ľuďom. Klimatickú spravodlivosť môžeme dosiahnuť len spoločným úsilím, nepremeškajme príležitosť dať najavo, na akej budúcnosti nám záleží,” doplnila Juríková.

Podľa Medzivládneho panela OSN pre klimatickú zmenu je bezpečná hranica priemerného oteplenia 1,5 stupňa Celzia. Pri súčasnom nastavení smeruje trend oteplenia podľa odhadov o 3 stupne Celzia do roku 2100. Takéto oteplenie by prinieslo katastrofálne následky pre celú planétu a život na nej.