Zdroj: TASR

Organizácia Greenpeace Slovensko považuje návrh programového vyhlásenia vlády z pohľadu riešenia klimatickej a ekologickej krízy za nepostačujúci. Napriek tomu, že návrh vyhlásenia ponúka v mnohých aspektoch chvályhodnú víziu toho, akým smerom sa chce nová vláda v tejto oblasti uberať, chýbajú v ňom konkrétne stanovené ciele a opatrenia, ktoré chcú v nasledujúcich štyroch rokoch dosiahnuť. To môže ohroziť najmä presadenie ambicióznej klimatickej politiky, ktorá je nevyhnutná na odvrátenie najhorších dopadov klimatickej krízy a straty biodiverzity.

“Greenpeace víta návrhy ako je revízia Nízkouhlíkovej stratégie, prijatie zákona o zmene klímy, zrušenie dotácií do fosílnych palív alebo potvrdenie ukončenia výroby elektriny zo spaľovania hnedého uhlia v elektrárni Nováky. Avšak s ohľadom na to, že nasledujúce štyri roky budú v boji s klimatickou krízou kľúčové a programové vyhlásenie by malo jasne zadať priebežné ciele, ktoré chce vláda v tomto období naplniť, nám v dokumente chýba viac konkrétnych a systémových opatrení. Prekvapilo nás napríklad, že opatrenia na dosiahnutie ambicióznych klimatických cieľov, ktoré pred voľbami podporili až tri koaličné strany, sa do výsledného návrhu nedostali,” povedala programová riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

Hnutia OĽANO, Sme Rodina a strana Za ľudí sa pred voľbami zaviazali k opatreniam na dosiahnutie klimatickým cieľov, ktoré podľa Greenpeace tvoria základ stratégie v boji proti klimatickej kríze – podporiť cieľ zníženia emisií EÚ o 65 % do roku 2030, vypracovať záväzný plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040 a začať transformáciu slovenskej energetiky s cieľom dosiahnuť 100 % energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2050.

Podľa Greenpeace vláda doposiaľ ukázala veľké odhodlanie v boji s krízou spôsobenou koronavírusom. Je nevyhnutné, aby podobné odhodlanie preukázala aj pri riešení klimatickej krízy a straty biodiverzity. Dôsledky klimatickej krízy už pociťujeme dnes v podobe sucha, ktoré sužuje našu krajinu. Týchto bude čoraz viac a pocíti ich každý a každá z nás.

“Ambiciózna klimatická politika podporená konkrétnymi cieľmi a plánom na ich dosiahnutie je pre udržateľnú budúcnosť Slovenska a bezpečnosť všetkých obyvateľov nemenej dôležitá, ako riešenie krízy spojenej s koronavírusom. Opatrenia cielené na ochranu biodiverzity a prechod na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku majú totiž obrovský potenciál riešiť obe hrozby súčasne. Veríme, že pri konkrétnych návrhoch systémových zmien a opatrení na riešenie týchto hrozieb sa stretneme s rovnakým postojom, aké preukázali strany pred voľbami a aký preukázal minister životného prostredia Ján Budaj minulý týždeň, keď podporil iniciatívu za zelenú obnovu,” uzavrela Juríková.