Greenpeace Slovensko vyzýva vládu, aby namiesto požadovania výnimky z embarga na ruskú ropu, vytvorila plán a implementovala opatrenia na zníženie spotreby ropy. Organizácia zverejnila prehľadnú analýzu, ktorá ponúka návod s 10 konkrétnymi opatreniami, ako to v rámci Európskej únie docieliť. S blížiacim sa rokovaním Európskej komisie, na ktorom sa bude diskutovať o ropnom embargu v čase, kedy naša závislosť od ropy a plynu naďalej financuje vojnu a prispieva k eskalujúcej klimatickej kríze, neprichádzajú žiadne výnimky do úvahy.

Analýza organizácie Greenpeace predstavuje päť krátkodobých a päť strednodobých a dlhodobých opatrení na zníženie spotreby ropy v sektore dopravy, ktorá spotrebuje takmer dve tretiny ropy v EÚ. Krátkodobé opatrenia v oblasti transportu by mohli v horizonte niekoľkých mesiacov znížiť spotrebu ropy o 40 miliónov ton ročne, čo predstavuje 28 % ruského importu ropy do EÚ. Medzi tieto opatrenia patrí napríklad zákaz letov na krátke vzdialenosti, posilnenie verejnej, ako aj cyklistickej a pešej dopravy, presun tovaru z diaľníc na železnicu či zníženie a zefektívnenie individuálnej automobilovej dopravy. EÚ by tak mohla ušetriť 19,7 miliard € a 144 miliónov ton emisií ročne, čo je ekvivalent emisií z 93 miliónov áut. 

,,Namiesto toho, aby vláda vypracovala plán, ako sa zbaviť závislosti od ruskej ropy sa rozhodla vybaviť si výnimku z európskeho ropného embarga. Tým pádom môžeme financovať vojnu na Ukrajine o niečo dlhšie ako ostatné krajiny EÚ a to všetko len preto, aby mohli fosílne spoločnosti naďalej profitovať. Návrh, ako znížiť našu závislosť od ruskej ropy pomocou udržateľnejších opatrení je už pritom na stole a výhovorky typu “nedá sa” tu nemajú svoje miesto,” komentuje koordinátorka klimatickej kampane Dorota Osvaldová. 


EÚ, vrátane Slovenska, sa naďalej podieľa na financovaní Putinovej vojny na Ukrajine prostredníctvom dovozu fosílnych palív, ktoré predstavujú hlavný zdroj príjmov pre ruskú štátnu kasu. Len v pandemickom roku 2020 zaplatilo Slovensko za dovoz ropy z Ruska až 1,6 miliardy €. Teraz nie je priestor na nezmyselné výnimky, ale na prijatie ráznych a konkrétnych opatrení, ktoré znížia spotrebu ropy, posilnia udržateľné a obnoviteľné alternatívy a vyvedú nás zo závislosti od fosílnych palív raz a navždy.