Predstavitelia členských štátov EÚ zodpovední za energetiku dnes na zasadnutí v Bruseli konečne zvažujú mimoriadne opatrenia na zníženie účtov za elektrinu a teplo. Organizácia Greenpeace varuje, že niektoré z opatrení, o ktorých sa diskutuje, môžu zhoršiť klimatickú krízu a problém energetickej chudoby. Organizácia žiada, aby bola prioritou ochrana najzraniteľnejších skupín, znižovanie spotreby, šetrenie energiou a prechod na obnoviteľné zdroje energie.

Ministri diskutujú o rôznych možnostiach, od zníženia spotreby energie v čase špičky, využívania nadmerných ziskov energetických spoločností na pomoc zraniteľným domácnostiam a podnikom, až po posilnenie likvidity energetických spoločností a zastropovanie cien ruského plynu. Niektoré z opatrení, ako oddelenie fosílnych palív od zvyšku energetického trhu, by mohli rýchlo znížiť účty a motivovať ľudí k prechodu k lacnejším dodávateľom energie z obnoviteľných zdrojov. Iné, ako napríklad zníženie cien uhlíka v rámci Európskeho systému obchodovania s emisiami, by motivovali k vyššiemu využívaniu fosílnych palív a znečisťovateľom by ďalej umožňovali dosahovať rekordné zisky.


,,Na Slovensku tvoria výdavky na plyn, elektrinu a teplo takmer desať percent z nákladov domácností, čo je najvyšší podieľ v rámci EÚ a mnoho ľudí sa bez efektívnych opatrení prepadne do energetickej chudoby a v zime bude čeliť neľudskej voľbe medzi kúrením a jedlom. Potrebujeme krátkodobé riešenia, ktoré im pomôžu prekonať túto zimu, ako aj dlhodobé opatrenia, ktoré predídu tomu, aby sa táto kríza opakovala. Toto je to, čo potrebujeme vidieť od ministrov, ktorí sa stretávajú v Bruseli, ako aj od tých našich na Slovensku. Namiesto tlačových konferencií pána premiéra o podpísaní ďalšieho kontraktu na dodávky plynu, by sme radi videli tlačové konferencie o tom, ako budú nadmerné zisky fosílnych spoločností použité na pomoc chudobným domácnostiam alebo na program masívnej obnovy budov. Robiť pravý opak a prehlbovať našu závislosť od drahého fosílneho plynu, ktorá nás do tejto situácie dostala je absurdné a nanajvýš nezodpovedné,” komentuje Katarína Juríková, riaditeľka Greenpeace Slovensko.

Organizácia Greenpeace vyzýva ministrov, aby investovali do skutočne odolných energetických systémov, ktoré budú prospešné pre ľudí a planétu v krátkodobom, ale najmä v dlhodobom horizonte. Opatrenia by mali byť navrhnuté tak, aby stanovili základy udržateľného trhu s energiou, ktorý by bol v súlade s plánmi EÚ na riešenie klimatickej krízy. To znamená nielen znížiť spotrebu energie, ale umožniť aj rozsiahlu elektrifikáciu odvetví, medzi ktoré patrí aj vykurovanie. Obnoviteľné zdroje energie by mali byť cenovo dostupné pre všetkých a atraktívne pre investorov. Vlády by mali zdaniť nadmerné zisky energetických a fosílnych spoločností a peniaze využiť na pomoc domácnostiam a malým podnikom, ktoré majú problémy s účtami za energie, ale aj na prechod na obnoviteľné zdroje energie a na zvyšovanie energetickej efektívnosti.

,,Energetická kríza, ktorej čelíme, je len poslednou kapitolou v dlhej ságe globálnej nespravodlivosti a nestability spôsobenej fosílnymi palivami. Ministri EÚ musia ihneď zabezpečiť ochranu pre tých, ktorí najviac trpia vysokými cenami energií a zabrániť znečisťovateľom, aby si ďalej hromadili nemorálne vysoké zisky. 

Tieto kroky predstavujú úplne minimum toho, ako začať riešiť nefunkčnosť energetického trhu. To, čo potrebujeme je nadobro ukončiť éru fosílnych palív a začať sa zaoberať zvyšovaním energetickej efektívnosti, napríklad podporou rozsiahleho programu zatepľovania budov a znižovaním celkovej energetickej spotreby, aby sme mali šancu odolávať a čeliť devastačným následkom klimatickej krízy v Európe a na celom svete, “ dodal Thomas Gelin, kampaniar pre Greenpeace European Unit. 

Uplynul necelý rok odkedy sa ministri členských štátov zodpovední za energetiku stretli na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom sa snažili zabrániť prudkému nárastu cien energií, ktorý minulú zimu spôsobil ťažkosti v celej EÚ. Stretnutie sa skončilo bez konkrétnych opatrení a EÚ odvtedy prehĺbila závislosť od fosílnych palív napríklad aj tým, že dala zelenú desiatkam plynových megaprojektov, označila niektoré investície do plynu za „udržateľné“, líškala sa autokratickým režimom, aby ďalej dodávali fosílny plyn, spaľovala viac uhlia a mala naponáhlo s budovaním novej infraštruktúry LNG terminálov. A to všetko bez toho, aby sa znížili ceny pre najchudobnejšie domácnosti v EÚ. 

Okrem toho sa v nedávnych údajoch Medzinárodnej energetickej agentúry a OECD zistilo, že globálne dotácie pre priemysel fosílnych palív sa v roku 2021 zdvojnásobili, čo je v rozpore so zelenou rétorikou politikov. Stalo sa tak na pozadí rekordného sucha v Európe, Číne a východnej Afrike, a priam apokalypticky pôsobiacich záplav v Pakistane

Ak sa dnes vlády dohodnú, očakáva sa, že Komisia predloží ďalšie podrobnosti do výročného prejavu predsedníčky Ursuly von der Leyen o stave Únie, ktorý sa uskutoční v stredu, 14. septembra, v Európskom parlamente.