Osem regionálnych pobočiek organizácie Greenpeace, vrátane Greenpeace CEE, pod ktoré spadá aj Greenpeace Slovensko, podalo žalobu a napadlo tak zaradenie fosílneho plynu a jadrovej energie do zoznamu udržateľných investícií EÚ v rámci tzv. taxonómie. Európska komisia rozhodla o zaradení týchto znečisťujúcich technológií do taxonómie v januári tohto roku a Európsky parlament v júlovom hlasovaní proti tomu nenamietal aj napriek rozsiahlemu odporu občanov EÚ, klimatológov, finančných inštitúcií a environmentálnych organizácií.

Organizácie Greenpeace Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko, stredná a východná Európa a Greenpeace EU unit zaslali 8. septembra Komisii oficiálnu žiadosť o interné preskúmanie. Greenpeace tvrdí, že zahrnutie fosílneho plynu a jadrovej energie do taxonómie porušuje nariadenie o taxonómii, európske klimatické právo aj záväzky EÚ vyplývajúce z Parížskej dohody z roku 2015. 

V prípade záujmu o vyjadrenie alebo viac informácií, prosím kontaktujte: 
Ariadna Rodrigo, Greenpeace EU sustainable finance campaigner: +32 (0)479 99 69 22, [email protected]