Skal ATP sætte dine penge i
klimaødelæggelse?
Måske Nej!

Vi kan godt forstå, at du er i tvivl ...

ATP er en tvungen pensionsordning, som vi automatisk betaler til hver måned over vores lønseddel. Vi ønsker alle at kunne leve trygt og sikkert, når vi når pensionsalderen.


Men lige nu sætter ATP dine penge i sort energi, som ikke alene ødelægger vores klima og er med til at skabe en usikker fremtid for vores børn og børnebørn, det er også en kortsigtet investering, der hører fortiden til. I dag er markedet ikke længere drevet af olie og kul. Sol og vind bliver billigere dag for dag. I 2017 blev der sat markant flere penge alene i ny solenergi end i kul og gas.


At sætte pengene i den grønne omstilling er ikke en usikker investering. Tværtimod er det sund fornuft både økonomisk og for vores planet.

I fællesskab kan vi få ATP til at satse på den grønne omstilling. Fortæl ATP, at du ikke vil spare op til din alderdom ved at ødelægge vores og vores børns planet. Flyt pengene.

Læs mere,

eller skriv under nu!

Tak fordi du vælger en grøn fremtid!

ATP sætter dine penge i sort energi, som hører fortiden til. Det er tid til at flytte pengene. Fortæl ATP, at du ikke vil spare op til din alderdom ved at ødelægge vores og vores børns planet.


Skriv under her.

har skrevet under

Dine penge skaber klimaforanderinger

Målet med at spare op til sin pension er at sikre en tryg alderdom og fremtid. Men resultatet kan blive en fremtid, der er alt andet end tryg - både for dig og vores børn.

Hvis dine penge blev flyttet over i den grønne omstilling, ville du hver eneste måned være med til at bekæmpe klimaforandringer i stedet for at finansiere dem.

Fortæl ATP, at de skal tage grønt ansvar og flytte dine penge nu.

Hvordan hænger det sammen?

Når du går på arbejde,

Alle lønmodtagere skal indbetale en del af deres løn til ATP-pension. Det sker helt automatisk.
På din lønseddel kan du se, hvor meget du betaler til ATP.

betaler du tvungent til ATP af din løn.

De penge, som du indbetaler, bliver herefter forvaltet af ATP, der, på vegne af os alle sammen, råder over næsten 800 milliarder kroner.

ATP investerer dine penge

ATP er en af Europas største pensionskasser. I den tid, du er på arbejdsmarkedet, investerer ATP dine penge, så du kan få udbetalt pension, når du når den alder. Det svimlende beløb, som ATP råder over, giver pensionsfonden en enorm magt.

i fossile brændsler,

Desværre investerer ATP en del af dine penge i klimaødelæggende olie, kul og gas. Pensionsselskaber kan ikke lide risici, men alligevel satser selskaber som ATP på fossile brændsler, hvoraf klart størstedelen er nødt til at blive i undergrunden, hvis det skal lykkes at begrænse den globale opvarmning.

der ødelægger vores børns planet.

Det betyder, at lige nu går en del af dine penge til en industri, som ødelægger vores børns planet. I realiteten gør det dig til medejer af olieselskaber, gasboringer og kulkraftværker. Du er bl.a. medejer af tre af verdens største olie- og gasselskaber, Total, Exxon og Shell. Helt uden at du har sagt ja til det.

Din opsparing til en tryg fremtid er paradoksalt nok med til at skabe en utryg fremtid for både dig selv og vores børn.

Det er skørt - for den grønne omstilling er både en bedre og mere langsigtet investering!

Det er på tide, at ATP flytter pengene og tager grønt lederskab.

Nyheder

5 grunde til at ATP bør flytte pengene

Alle danskeres pensionskasse, ATP, sætter milliarder af vores pensionskroner i olie, kul og gas, når de i stedet burde bruge vores penge på at støtte den grønne udvikling. Her er fem af de væsentligste grunde.

Så meget sparer du op hos ATP

Alle danskere betaler hver måned en lille smule af deres indkomst til ATP. De mange indbetalinger har vokset sig til en formue på næsten 800 milliarder kroner. Penge, som kan gøre rigtig meget godt for vores klima, hvis de bliver investeret rigtigt.

Det kan du gøre

Du bestemmer desværre ikke selv, hvordan ATP investerer din pension. Men der er mange andre ting, du kan gøre, som måske kan påvirke ATP til at flytte vores penge fra sort til grønt. Læs hvordan du kan komme til orde.

Sammen kan vi få ATP til at være en del af løsningen