Klimakrisen

Klimaforandringer er de ændringer, der sker med vores klima over længere tid i forhold tiltemperatur og vejrforhold. Det er især menneskets afbrænding af fossile brændsler siden industrialiseringen, der nu betyder, at klimakrisen truer livet på jorden.

To børn svømmer i vandmasserne ved oversvømmelse i Palangka Raya i Indonesien.
Kvinde bærer brænde under tørke i Khomnal Village i Maharashtra i Indien.

Hvad er problemet med klimakrisen?

Det er dyrelivet og de mest udsatte og sårbare mennesker i vores samfund som børn, ældre og marginaliserede befolkningsgrupper, der bliver ramt hårdest af klimaforandringerne og ekstremt vejr. Det er ikke retfærdigt, for det er samtidig dem, der har bidraget mindst til klimaets tilstand.

Klimakrisen er dog en trussel for alt liv på kloden. Vi mærker dem på forskellige måder. For eksempel som ekstrem tørke og hedebølger, der skaber mangel på drikkevand, får landbrugets høst til at slå fejl, og fører til skovbrande ude af kontrol, der hærger store landområder og sætter planter, dyr og folks hjem i flammer. Andre steder mærkes det i form af hyppigere oversvømmelser på grund af mere voldsomme regnskyl eller stormflod på grund af stigninger i vandstanden.

Hvis vi ikke skærer ned i udledningen af drivhusgasser som CO2, anslår forskere, at kloden er på vej mod en temperaturstigning på omkring 3 grader. FN’s klimapanel slår fast, at katastrofen vil ramme hurtigere og med større styrke, end vi hidtil har troet.

Greenpeace arbejder for klimaet

Klimakrisen er alvorlig, men vi ved, hvad der skal gøres ved det. Derfor arbejder Greenpeace både i Danmark og globalt for at nedbringe udledningen af CO2 og andre drivhusgasser.

Det er afgørende for, at verdens lande kan indfri løftet i Parisaftelen fra 2015 om at holde stigningen i den globale temperatur så langt under 1.5 grader, som muligt.

Det er også afgørende for at indfri forpligtelsen i den danske klimalov om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent i 2030.

Gennem aktioner, debatter, kampagner, informationsdeling og møder presser vi politikere og industrier til at:

– Udfase olie, kul og gas hurtigst muligt og omstille til 100 pct. vedvarende energi.
Alle sektorer leverer markant reduktion af drivhusgasser. Det gælder både transport, energiproduktion, landbrug og industri mm.
– Omstille landbruget til en mere klimavenlig produktion med flere planter og mindre dyrehold.
– Indføre klimaafgifter og retvisende priser på forurening.
– Stoppe massiv fældning af verdens skove. For Danmark betyder det, at al import at soja skal stoppes senest i 2030. Produktion af soja sker på bekostning af verdens regnskove.

To kvinder holder banner til klimaprotest i London

Lær mere om dette emne

Udforsk andre emner