Fossile brændstoffer

Fossile brændstoffer stammer fra døde dyr og planter. Når vi brænder dem af, udledes enorme mængder klimaskadelig CO2. Derfor skal de byttes ud med bæredygtig energikilder.

Olieplatformen Leiv Eiriksson i Arktis
Greenpeace-aktion på Tysklands ældste kulkraftværk

Hvad er fossile brændstoffer og hvad er problemer med dem?

“Fossile brændstoffer omfatter de tre velkendte energikilder kul, olie og gas men også nogle mindre kendte som tørv, tjæresand og olieskifter. Men uanset hvilke fossile brændstoffer, der er tale om, så er der et gennemgående problem med dem alle: De skader vores hårdt pressede klima.

Alligevel var 60 procent af Danmarks energiforbrug i 2022 stadig dækket af fossile brændstoffer imens det globalt set var 80 procent.

Fossile brændstoffer stammer fra organisk materiale i form af planter eller døde dyr, der levede for mere end 100 millioner år siden. Over denne lange periode er materialet stille og roligt sunket til bunds i havets dyb, hvor vi nu henter det op igen for at brænde det af. Det er en proces, der udleder enorme mængder af CO2 til atmosfæren og er med til at sætte fart på klimaforandringerne. Samtidig er det en proces, der ikke bare kan genskabes, og på et tidspunkt vil de fossile brændstoffer ganske enkelt slippe op.

Facts om fossile brændstoffer

Udfasning af fossile brændstoffer nødvendigt for klimamål. FN’s Parisaftale fra 2015 slår fast, at det er nødvendigt at skære udledning af drivhusgasser ned, så stigningen i klodens gennemsnitstemperatur ikke stiger meget mere end 1,5 grader. Globalt skal udledningen af drivhusgasser halveres i 2030. Danmarks klimalov går længere med 70 procent reduktion i 2030 og netto-nul udledninger i 2050 senest. Det kræver et farvel til de fossile brændstoffer.

Fossile brændstoffer er farligt for vores helbred. Afbrænding af fossile brændsler er skyld i massiv luftforurening. Konsekvenserne er alvorlige i form af død og sygdom for millioner af mennesker verden over hvert eneste år. Det slog forskere for alvor fast i 2021, hvor et studie viste, at afbrænding af fossile brændsler fra kraftværker, transport og lignende var skyld i hvert femte dødsfald globalt i 2018. Nogle lande var mere ramt end andre.

Europas afhængighed af gas er et alvorligt problem for klimaet. Den største kilde til udledning af drivhusgasser i Europa kommer fra gas svarende til 36 procent. Det er især udledning af metan, der er problemet. Metan er mindst 28 gange mere klimaskadeligt end CO2 og op til 86 gange mere skadeligt på den korte bane.

Vores moderne samfund er afhængigt af store mængder af energi, så vi kan transportere os selv og vores varer, producere varme til vores bygninger, strøm til vores mange elektriske apparater osv. Derfor er der blevet brændt enorme mængder af fossile brændstoffer af siden industrialiseringen. Nu er tiden inde til at stoppe afhængigheden.

Heldigvis findes der andre energikilder og teknologi, der kan erstatte de fossile brændstoffer. Der er brug for vedvarende energikilder som sol, vind, vand og geotermi. Det kan du læse mere mere om under vores afsnit om vedvarende energikilder.”

Vi arbejder for at udfase fossile brændstoffer

Greenpeace arbejder for, at alle deltager og samarbejder i en grøn omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder og et mere bæredygtigt samfund som sådan. Det gælder samtlige af samfundets niveauer, sektorer og alle dele af vores økonomi. Alle skal bidrage. Også dig.

Derfor kæmper vi for:

– Omstilling til 100 pct. vedvarende energi hurtigst muligt.
At alle sektorer bliver inddraget i at skære ned på udledningen af drivhusgasser. Kun på den måde kan vi kan leve op til Parisaftalen og målet om at holde stigningen i den globale temperatur på 1.5 grader eller så tæt på som muligt.
– Landbruget skal ind i klimakampen ved at omstille til mere plantebaseret produktion og mindre dyrehold.
– Verdens mest fattige og udsatte mennesker skal hjælpes med klimabistand.
– Der skal indføres retvisende priser på forurening og klimaafgifter, som hjælper os med den grønne omstilling.

I Greenpeace har vi siden 1993 vist, at det er mere end muligt at komme af med fossile brændstoffer og dække verdens energibehov ved hjælp af vedvarende energikilder. Også uden at benytte atomkraft. Da vores første videnskabelige beregninger “Fossil Free Energy Scenario” kom dengang i 1993, var der mange, der morede sig over os. De mente ikke en gang, at vedvarende energi kunne få en lommeregner til at køre. Siden da er der heldigvis sket en masse.

Da FN’s klimapanel IPCC i 2014 udgav sin femte klimarapport var den globale samtale da heller ikke mere fokuseret på, hvad vedvarende energikilder kunne, men på hvor hurtigt det kunne lade sig gøre at omstille fra klimaskadelige fossile brændstoffer til sol, vind, vand og geotermi. Nu skal der bare mere fart på. Også i Danmark.

Kvinde ved solpanelanlæg i Thailand

Lær mere om dette emne

Udforsk andre emner