Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Ekspert: Greenpeace-sten beskytter Sild Rev

Nyhed - 15. august, 2008
15. august, 2008 - Greenpeace Tyskland gør det, som den tyske regering ikke har formået at gøre, nemlig beskytte det unikke havmiljø ved Sild Rev. Sådan lyder det fra en internationalt anerkendt havbiolog.

Denne meddelelse er blevet sendt ud til alle fiskefartøjer i nærheden af Sild Rev. Her advares fiskerne om de sten, som Greenpeace har placeret på havbunden for at beskytte området mod bundtrawling.

I en blog støtter havbiolog Callum Roberts fra York University i Storbritannien Greenpeaces aktion og kritiserer manglen på beskyttelse i områder, der ellers er udpeget som "special areas of conservation".  For at undgå sure miner, tillader mange regeringer aktivitet, der ikke går hånd i hånd med beskyttelse til stor skade for Europas marine liv.

Også direktør for Tysklands naturstyrelse, Bundesamt für Naturschutz (BfN), siger til det tyske nyhedsbureau Deutche Presse-Agentur, at stenene ikke skader havmiljøet, men derimod vil fungere som en forstørrelse af stenrevet. Desuden siger direktøren, at BfN angiveligt ville have benyttet samme metode som Greenpeace, hvis de skulle beskytte Sild Rev.

Bl.a. danske fiskere har ellers påstået, at de sten, som Greenpeace i Tyskland tirsdag 12. august smed ved Sild Rev, ødelægger havbunden og desuden er ulovlige at smide ifølge OSPAR-konventionen.

"At et erhverv, som bruger fiskeredskaber, der pløjer havbunden op og ødelægger stenrev ikke bare i området omkring Sild Rev, men i hele Nordsøen, melder ud, at de 40 granitblokke, som Greenpeace indtil videre har placeret på havbunden ved Sild, skulle være ødelæggende, kan ikke ses som andet end et desperat forsøg på at vende diskussionen væk fra det primære - at området skal beskyttes, og at fiskeri er en trussel imod denne beskyttelse," siger Hanne Lyng Winter, havbiolog i Greenpeace.

Udmeldingen om, at stenkastningen er i konflikt med OSPAR-konventionen heller ikke korrekt, da det ifølge OSPAR-konventionen udelukkende er bortskaffelse, der er ulovligt. Greenpeace smider imidlertid ikke stenene for at komme af med dem, men for at beskytte et naturområde, og desuden gælder dumpningsforbudet ikke naturligt materiale.

Fra dansk side er der dog også fuld opbakning fra nogle af fiskerne selv, nemlig Levende Hav, der ønsker, at flere sten bliver kastet i Nordsøen for at beskytte imod trawlfiskeriet. En fiskemetode, der kan pløje havbunden i en dybde helt ned til 20 cm. Greenpeace Tyskland har således planer om at brodere Sild Rev med i alt 1000 sten for på denne måde at forhindre det stærkt skadelige trawl-fiskeri i området og kræve, at den tyske regering yder reel beskyttelse til det sårbare område.

Ved mødet mellem stenene og fiskernes bundtrawl, vil stenen med størst sandsynlighed ende i nettet og tvinge fartøjet til at bakke for at få stenen ud igen samt herefter forlade området. En hændelse, som nogle fiskere imidlertid har påstået kan forårsage kæntring af mindre fartøjer og sætte fiskernes liv på spil.

"Stenene kan højest skade nettene - ikke fiskerne - men for i det hele taget at undgå et møde mellem sten og net, oplyste Greenpeace Tyskland allerede inden de første sten blev smidt, alle relevante myndigheder samt fiskeriforeninger og - organisationer om placeringen af stenene. Varslet er desuden blevet sendt ud via NAVTEX, hvorfra alle fartøjer opfanger meldinger til havs, " forklarer Iris Menn, havbiolog fra Greenpeace i Tyskland.

Callum Roberts blog, der støtter Greenpeaces aktion

Levende Hav bakker også op om aktionen ved Sild Rev