Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

20 Greenpeace-aktivister idømt mindre bøder for aktion på boreplatform

Nyhed - 27. september, 2011
De 20 aktivister fra Greenpeace, der i sommer klatrede ombord på Cairns olieboreplatformen Leiv Eiriksson ud for Vestgrønland, har nu fået dom ved Retten i Nuuk.

Bødestørrelsen er væsentlig mindre end politiet i Nuuk oprindelig krævede.

De to aktivister, der 22. maj gik ombord på Leiv Eirikson og blev ombord i 4 dage hængende i en overlevelseskapsel, blev idømt 1500 kroner hver i bøde for ulovlig indtrængen. De 18 aktivister, der den 4. juni fulgte op på aktionen ved at gå ombord og lede efter Cairns hemmeligholdte beredskabsplan blev idømt hver 4000 kroner i bøde for ulovlig indtrængen og brud på sikkerhedszonen.

”Det er positivt, at retten i Nuuk har nedsat bødestørrelsen, ligesom det ikke rykker ved, at aktionen var en stor succes. Beredskabsplanen for boringerne, der i månedsvis blev holdt hemmelig, er nu offentliggjort og dermed kan alle se, hvor stor en risiko Cairn udsætter miljøet og Grønland for. Ifølge Cairn selv vil selskabet i tilfælde af et olieudslip maksimalt kunne fjerne 20 procent af olien, og det vil være fuldstændigt ødelæggende for det skrøbelige arktiske havmiljø ” siger Jon Burgwald, klimamedarbejder i Greenpeace.

Beredskabsplanen bør efter gængs praksis i branchen samt Arktis Råds’ retningslinjer være offentlig fra starten. Derfor blev aktionerne fulgt op af endnu et besøg på Cairns boreplatform d. 17. juni af Greenpeace’ øverste chef, Kumi Naidoo. Selvstyret offentliggjorde endelig beredskabsplanen d. 15. august.

”Nu har vi haft mulighed for at nærlæse planen – og det er helt ærligt et skræmmende og alarmerende billede, der tegner sig. Hvis der sker en oliekatastrofe i Arktis, så er beredskabet for oprydningen beskæmmende mangelfuldt,” siger Jon Burgwald.

De 20 aktivisterne kommer fra Storbritannien, Sverige, Ungarn, Canada, Holland, Finland, Spanien, Tyskland, Italien og USA.