Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Gennembrud for Indonesiens regnskove

Nyhed - 5. februar, 2013
En af verdens største papir- og emballageproducenter, APP, har i dag efter flere års intensiv Greenpeace-kampagne forpligtet sig til at stoppe med at rydde regnskov. Dagens udmelding kan betyde et vigtigt vendepunkt for regnskovsbeskyttelse i Indonesien.

8. juni 2011 I 2011 slog Ken op med Barbie med begrundelsen: "Jeg dater ikke piger, der rydder regnskov".

 

Kan du huske, da dukkedrengen Ken for halvandet år siden slog op med sin kæreste, Barbie, med begrundelsen: "Jeg dater ikke piger, der rydder regnskov"? Få måneder senere afbrød Barbies producent, Mattel, sine kontrakter med den indonesiske papirproducent, APP, og indførte en bæredygtig politik for indkøb af papir og emballage.

I løbet af Greenpeaces mangeårige kampagne mod APP's enorme skovødelæggelser har over 100 store nationale og internationale virksomheder brudt deres bånd til APP. Det har bidraget til at øge presset på APP for at stoppe med at rydde regnskov.  Virksomhederne tæller bl.a. Adidas, Kraft, Danone, Nestlé, Xerox og danske Lego.

I dag er APP klar med forpligtelser, der, hvis de efterleves i praksis, betyder et afgørende fremskridt for Indonesiens regnskove.  Vejen til dette gennembrud har i høj grad været en fælles indsats, hvor lokale organisationer, Greenpeace-supportere og de mange virksomheder, som suspenderede kontrakter, i fællesskab har lagt pres på APP.

Dramatisk kursskifte for APP

5. februar 2013 Indonesiens regnskov er den skov i verden, der forsvinder hurtigst. Dagens udmelding fra APP kan betyde et vigtigt vendepunkt for skovbeskyttelse i Indonesien

 

"Vi roser APP for at forpligte sig til at stoppe regnskovsødelæggelse. Men det er, hvad der kommer til at ske i skoven fremover, som virkelig tæller. Vi vil fortsat holde tæt opsyn med, om APP lever op til sine løfter. Hvis APP gør det, vil det betyde et dramatisk kursskifte efter årtier med skovrydning i Indonesien." Fortæller en glad Bustar Maitar oven på dagens pressekonference i Jakarta.

Bustar Maitar er leder af Greenpeaces kampagne for at bevare Indonesiens tilbageværende regnskove. Han glæder sig oven på dagens store gennembrud, der kommer efter mange års intenst arbejde med at lægge pres på APP.

"APP's udmelding giver samtidigt også den indonesiske regering en god anledning til generelt at skærpe vores skovlov. Det kræver en fælles indsats fra virksomheder, lovgivere og civilsamfundet at bevare Indonesiens regnskove og redde Sumatra-tigeren og andre truede dyrearter." Fastslår Bustar Maitar.

Mange års hårdt pres bærer frugt

5. februar 2013 Greenpeace-aktivister bærer vidnesbyrd om APP's ødelæggelse af regnskov.

 

Greenpeace har med en række rapporter siden 2007 kortlagt APP's og dens søstervirksomhed GAR's (som producerer palmeolie) regnskovsrydning og afsløret, hvordan skovrydningen har ødelagt vigtige leveområder for Sumatra-tigeren og orangutangen, og drevet disse og andre allerede truede dyrearter endnu tættere på udryddelse.

Den omfattende regnskovsrydning, som APP og GAR har været nogen af de hovedansvarlige for, har også medført et enormt CO2-udslip, som har gjort Indonesien til verdens tredjestørste udleder af drivhusgasser.

APP har heller ikke skånet oprindelige folks landområder, hvilket har medført store sociale konflikter i områder, hvor den oprindelige befolkning er blevet fordrevet fra deres jord. APP har i dag forpligtet sig til at samarbejde med lokale organisationer om at løse disse konflikter.

Vigtigt signal til andre virksomheder

Hvis APP lever op til sine løfter om at stoppe afskovning, er det et vigtigt fremskridt for arbejdet med at redde Indonesiens regnskove. Det sender også et vigtigt signal til andre virksomheder i papirindustrien, ikke mindst til APP's største konkurrent i Indonesien, APRIL.

Greenpeace har i dag sendt et brev til APRIL's direktør og bedt APRIL følge i APP's fodspor og også forpligte sig til straks at stoppe al regnskovsrydning.

Læs mere om Greenpeaces arbejde for at bevare Indonesiens regnskove her.