Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace hilser kemi-rapport velkommen

Nyhed - 11. januar, 2013
Miljøstyrelsens rapport om NPE i tøj understreger, hvor vigtigt det er med tøjproduktion uden giftige kemikalier, siger Greenpeace.

I går udkom Miljøstyrelsens rapport, om mulige sundhedsskadelige stoffer i tøj. Og rapportens konklusioner vækker glæde i Greenpeace.

”For det første er det særdeles positivt, at Miljøstyrelsen tager kemikalier i tøjproduktionen så alvorligt, at de selv iværksætter en undersøgelse af mængderne af NPE (Nonylphenolethoxylat) i tøjet. Dernæst er det glædeligt, at Miljøstyrelsens rapport er så klar og lægger sig så tæt op af Greenpeace’ egne undersøgelser,” siger kemimedarbejder i Greenpeace, Erik Albertsen.

Miljøstyrelsen fandt rester af NPE i det undersøgte tøj, og derfor opfordrer styrelsen forbrugerne til altid vaske det nye tøj inden brug. Ligesom Greenpeace konkluderer Miljøstyrelsen også, at tøjet ikke er sundhedsskadeligt for mennesker, hvis man tager det på inden vask. Men her holder enigheden også op. For Miljøstyrelsen har ikke undersøgt, hvor miljøskadeligt NPE er, når det vaskes ud i naturen.

- Overalt i Europa, inklusiv ved udløbene fra danske rensningsanlæg, kan man konstatere det hormonforstyrrende kemikalie NP, der stammer fra NPE. Kemikaliet er optaget på Miljøstyrelsens egen liste over uønskede stoffer og stammer, ifølge styrelsens egen formodning, fra vask af tekstiler. Vi kan forstå, at Miljøstyrelsen er i gang med en omfattende kortlægning af NP og NPE i naturen. Og det hilser vi velkommen, siger Erik Albertsen.

Ifølge Miljøstyrelsen arbejdes der i EU med forslag om at begrænse NP-forbindelser i tekstiler, der importeres fra ikke EU-lande. Og det bifalder Greenpeace.

”Det er virkelig positivt, at der er et forslag på vej i EU om at forhindre import af tekstiler indeholdende NPE. Det er en unik mulighed for den danske regering – og ikke mindst den suverænt største danske tøjproducent Bestseller – for at blive frontløbere, når det gælder import af kemikaliefrie tekstiler fra ikke EU-lande. Det vil være et stort skridt mod målet om helt at fjerne brugen af farlige kemikalier i tøjproduktionen,” siger Erik Albertsen.

 

 

Emner