Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Byråd baner vejen for skifergas i Nordjylland

Nyhed - 26. juni, 2014
Frederikshavns Byråd har onsdag aften godkendt den første efterforskningsboring efter skifergas i Nordjylland. Det vækker skuffelse hos Greenpeace, der frygter alvorlige konsekvenser for miljø og klima, da dette er første skridt mod forurenende fracking i Danmark.

Byrådet i Frederikshavn Kommune har onsdag aften godkendt den VVM-redegørelse, der er udarbejdet vedrørende indvinding af skifergas i Nordjylland. 27 stemte for og kun 4 imod. Dermed er vejen banet for, at olieselskabet Total kan gå i gang med at foretage den første efterforskningsboring efter skifergas i Danmark nogensinde.

 

26. juni 2014

Tarjei Haaland på talerstolen i Frederikshavn.
Den forkerte vej for Danmark
Lokalpolitikerne blev mødt af demonstranter foran rådhuset i Frederikshavn, hvor blandt andre Greenpeace var mødt op for at advare om de vidtrækkende konsekvenser, som skifergasindvinding kan få for miljøet og klimaet.  Derfor vækker det skuffelse hos klima- og energiekspert hos Greenpeace Tarjei Haaland, at byrådet nu har givet grønt lys for efterforskningsboringen.

”Det er dybt beklageligt, at Frederikshavns Byråd har valgt at give grønt lys for efterforskningsboringen efter skifergas i Nordjylland. Den beslutning kan få vidtrækkende konsekvenser for miljøet og klimaet. Skifergasindvinding kan forurene vores grundvand med skadelige kemikalier og vil belaste klimaet med et fossilt brændsel, som er unødvendigt i dansk energiforsyning. Det er den helt forkerte vej for Danmark,” siger Tarjei Haaland.

Skifergas kan stadig bremses
Selv om Frederikshavns Byråd i dag har godkendt, at der kan iværksættes en efterforskningsboring i Nordjylland, er der senere mulighed for at standse selve indvindingen af skifergas. Metoden, der bruges til at indvinde skifergas, hedder hydraulisk frakturering – også kendt som fracking – og indebærer, at der pumpes store mængder sand og vand blandet med kemikalier ned i skiferlagene. Den planlagte forsøgsfracking kræver en ny VVM-redegørelse og en ny godkendelse..

”Byrådet vil få en ny mulighed for at beskytte miljøet, når der skal tages stilling til, om vi vil tillade fracking i Danmark. Men jeg håber, at regeringen forinden tager ansvar og siger nej til fracking og den forurening, der følger med,” siger Tarjei Haaland.

26. juni 2014

Mange demonstranter var mødt op udenfor rådhuset i Frederikshavn for at sige nej tak til skifergas.

 

Gambler med grundvandet
Bliver skifergasindvinding en realitet i Danmark kan det medføre en række negative konsekvenser for miljøet. Her kan nævnes det store forbrug af vand og skadelige kamikalier, spildevand med rester af kemikalier og radioaktive stoffer, risiko for forurening af grundvand og drikkevand, samt risiko for blow-outs.

På klimaområdet har skifergas også negative konsekvenser. Skifergas er lige så klimabelastende som olie og kul. Primært består skifergas af metan, som er en væsentligt kraftigere drivhusgas end CO2. Indvinding af skifergas er således i direkte modstrid med den danske regerings grønne ambitioner.

Tags