Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Shells adgang til olieboringer i Alaska var i strid med loven

Nyhed - 24. januar, 2014
Det skete på et ulovligt grundlag, da Shell i 2012 borede i det Arktiske Ocean ud for Alaska.

24. januar 2014

Shells olieplatform Kulluk var slet ikke rustet til det ekstreme arktiske vejr i Alaska. Tilladelsen til prøveboringerne blev også givet med store usikkerhedsfaktorer.

Efter en række sikkerhedsbrister under Shells prøveboringer i Alaska, kritiserede USA's indenrigsministerium i 2013 i skarpe vendinger selskabets lemfældige omgang med sikkerheden.

Nu viser det sig, at sikkerheden ikke var det eneste problem. Omstændighederne for, hvordan Shell fik tilladelsen til sine boreaktiviteter var slet ikke i orden. Circuit Court of Appeal i USA har netop afgjort, at USA’s indenrigsministeriet brød loven ved at give en ”tilfældig” vurdering på én milliard tønder olie – ud fra utilstrækkelig viden – af olieomfanget under isen i et område på 120.000 km2.

En gruppe af mere end 15 ngo’er har i flere år kæmpet for at få afdækket de problemer ved at give Shell lov til at bore efter olie, og nu har de altså rettens ord for, at tilladelsen ikke er givet på lovlig vis.

”Det er en vigtig sejr for organisationerne i Alaska, som Greenpeace bakker op om. Shell har ignoreret alle miljørisici ved at bore under de ekstreme forhold, og det har været mere held end forstand, at det ikke er gået galt. Det er foruroligende, at USA hverken har overholdt loven eller i øvrigt har arbejdet nok på at stoppe den risikable oliejagt. Det her er endnu et ”wake up call” til Obama-regeringen om at blive langt mere kritisk over for de uoprettelige miljøkonsekvenser, som Shells olieplaner kan få i Arktis,” siger Jon Burgwald, arktisansvarlig hos Greenpeace.

Mistede kontrol med olieplatform
Shells række af uheld ved Alaska-operationerne toppede i begyndelsen af 2013. Her mistede selskabet kontrollen over den enorme boreplatform Kulluk, der blev kastet rundt af bølgerne – til stor fare for det skrøbelige miljø. De materielle skader var så store, at 2013-programmet blev aflyst.

”Shell bør lytte til rettens dom og se skriften på væggen. Forholdene var slet ikke i orden, da de rykkede ind i Arktis. Olieindustrien er ikke skabt til at bore der, for der findes ingen teknologi der kan rydde op, når ulykken sker,” lyder det fra Jon Burgwald.

Fornuftigt at trække sig ud af Grønland
Afgørelsen kommer efter det i sidste uge stod klart, at der for tredje år i træk ikke vil blive boret efter olie i Grønland. Senest meldte Statoil i går ud, at selskabets licenser ud for Vestgrønland er en "exit candidate". 

"Det er dybt interessant og på mange måder en ganske logisk beslutning, når Statoil nu gør det klart, at selskabet kraftigt overvejer at trække sig fra den risikable, forurenende og hundedyre oliejagt i Vestgrønland," siger Jon Burgwald og fortsætter:

"Exxon har for nyligt sagt, at de helt vil trække sig ud af Grønland, Mærsk vil ikke bore i Østgrønland, og Cairn Energy har for tredje år i træk ladet olieboreplatformene væk fra Grønland. Nu oplever vi, at også Statoils interesse er kølet ned. Vi håber, at de øvrige store selskaber med licenser i hele Arktis vil lade sig inspirere godt og grundigt af kollegerne, og at de grønlandske myndigheder samtidig vil tage det her som en anledning til at genoverveje, om oliejagten er det rette sted at se hen, når det handler om at skabe udvikling og nye arbejdspladser i landet."