Vi hilser EU-kommissionens grønbog til en ny klima- og energipolitik for 2030 (1), som blev offentliggjort i går (27/3), velkommen.

Der er brug for klare og ambitiøse mål for 2030 både for EU’s andel af vedvarende energi, for reduktionen af drivhusgasudslippet og for energieffektivisering. Det er nødvendigt for at sikre investeringer i den grønne omstilling til vedvarende energi, som kan opfylde EU’s lansigtede mål om 80-95 % reduktion af drivhusgasudslippet i 2050 - og levere EU’s bidrag til at holde stigningen af den globale middeltemperatur under 2 grader.

Men grønbogens forslag til mål i 2030 om 30 % vedvarende energi og 40 % reduktion af drivhusgasudslippet er desværre alt for uambitiøse. Og det er uacceptabelt, at der helt mangler et bindende mål for energieffektivisering i 2030.

Andelen af  vedvarende energi skal op på 45 %, og klimamålet skal skal efter vores analyser være mindst 55 % på hjemmebane, dvs. uden at bruge klimakreditter. 

At det foreslåede klimamål på 40 % i 2030 er for uambitiøst fremgår af, at den seneste klimaforskning viser, at opfyldelse af 2 graders målet forudsætter, at industrilandene reducerer deres udslip af drivhusgasser med 40 % allerede i 2020 – altså 10 år før. 40 % reduktion i 2020 er da også det nationale klimamål, som den danske regering har vedtaget. 

I betragtning af, at der i Danmark er bred politisk enighed om, at vi skal omstille til 100 % vedvarende energi i 2050 – og i el- og varmesektoren allerede i 2035 – er grønbogens forslag om 30 % vedvarende energi i 2030 alt for uambitiøst. Det er en uacceptabel imødekommelse af visse medlemslandes ønske om klimaopfyldelse ved hjælp af atomkraft og kulkraft med CO2-lagring (CCS).

Så selvom EU Kommisionens grønbog  lægger op til en nødvendig debat og til flere skridt i den rigtige retning, bør den danske regering – og andre europæiske regeringer – arbejde hårdt for at trække EU-udspillet i en langt mere ambitiøs retning.

Målet for vedvarende energi bør hæves fra 30 til 45 % i 2030, reduktionsmålet bør hæves fra 40 % til til mindst 55 procent uden brug af kreditter, og  regeringen må desuden arbejde for at sikre et ambitiøst, bindende mål for energiefffektivisering i 2030.

Vi forventer, at den danske regering sammen med andre progressive medlemslande vil arbejde målrettet og kraftfuldt for at hæve barren. Førstkommende lejlighed er ved det uformelle energi- og miljørådsmøde 22-24. april, hvor grønbogen er på dagsorderen.

(1) http://ec.europa.eu/energy/consultations/doc/com_2013_0169_green_paper_2030_en.pdf