Bundtrawl er ekstremt ødelæggende og noget, jeg og Greenpeace har arbejdet intensivt imod i mange år. Det samme kan ikke siges om ministeren for fødevarer og fiskeri, Eva Kjer Hansen. Blandt andet derfor havner den danske miljøindsats på en 32. plads. Island er på førstepladsen og Sverige på fjerdepladsen, mens vi – et tidligere foregangsland – skraber rundt sammen med lande som Peru og Salvador.

Det kommer ikke bag på mig. Der er stort set ingen restriktioner for trawlfiskeriet i Danmark i dag med udgangspunkt i naturbeskyttelse. Fødevareministeren lever simpelthen ikke op til det ansvar, hun har fået af EU: At passe på, at fiskeriet ikke ødelægger vores stenrev og tangskove og drukner marsvin i net.

Det er glædeligt, at fødevareminister Eva Kjer Hansen i artiklen i Politiken erkender, at det danske trawlfiskeri kan være et problem. Jeg håber så bare, at den erkendelse følger med fødevareministeren, når hun om kort tid skal sørge for, at naturen i de marine natura 2000-områder beskyttes imod blandt andet trawlfiskeri.  For der er brug for, at Eva Kjer Hansen sætter en effektiv stopper for fiskeri i de områder, der indeholder de største naturværdier. Det er simpelthen den eneste måde at redde dan danske havnatur på.