Hvilke fisk skal man købe som forbruger, hvis man vil træffe tage det gode, bæredygtige valg?

Det findes der desværre ikke noget let svar på. For om en fisk er mere eller mindre bæredygtig afhænger ikke bare af, om bestanden har det godt – altså ikke er overfisket eller er truet - men i høj grad også om, hvordan fisken er fanget.

Det var det budskab jeg gav i morges da jeg i TV2 Go’ morgen Danmark, og fortalte om fisk og bæredygtighed.Bagefter tilberedte kokken Martin Guf Becker nogle kystfisk som er fanget skånsomt.

Der er dog noget fisk, der er et bedre valg end andet, og som forbruger kan man være med til øge efterspørgslen på den skånsomt fangede fisk. På den måde kan man være med til at sprede mere bæredygtige ringe i vandet og gøre en forskel i vores fælles havområder.

Der findes ikke noget mærke for bæredygtigt fiskeri, som jeg kan anbefale. Hvis du køber fisk i supermarkedet eller ved fiskehandlere, er det heller ikke engang sikkert, at du kan få noget som helst at vide om, hvor din fisk er fanget henne - eller hvordan den er fanget.  

Det gør det ikke nemt at være forbruger i dag. Men hvis man vil tage et bedre valg, så er det faktisk muligt. Det kræver bare lidt arbejde.

Selv om du måske ikke kan får et svar, skal du spørge ved fiskehandleren eller i dit supermarked, om fisken stammer fra en overfisket eller truet bestand, og hvordan den er fanget.

Garn, krog og tejner – et bur til bl.a. hummer – er gode fangstredskaber, når der skal fiskes. Studier viser nemlig, at disse redskaber ikke påvirker vores havbund negativt, som fx bundtrawl kan gøre det. Disse fiskerier har næsten heller ingen bifangst, og derfor begrænset eller ingen udsmid af fisk, og de bruger meget lidt brændstof, når de fisker. Så: Hvis du køber fisk eller skaldyr, der er fanget med de redskaber, er du nået langt.

Men der er også problemer med mange fiskebestande. Derfor skal du også huske at spørge, om fisken kommer fra en bestand, der ikke er overfisket eller truet. Selvom fx ål er skånsomt fanget i bundgarn, så er det alligevel ikke et bæredygtigt valg, da ålen er en truet art; det samme gælder fx Kattegattorsken.

Greenpeace har ikke - som nogle organisationer - en ”grøn liste” over fisk, som vi vil anbefale. Det hænger sammen med, at forvaltningen af natur og fiskeri i harmoni i dag slet ikke er tilstrækkelig.

En ægte bæredygtig fiskeriforvaltning bør tage hensyn til alle naturtyper og arter i havet ved fx at oprette store beskyttede områder, så naturen kan udvikle sig frit, og ved at beskytte og genoprette de arter, der er sjældne eller forsvundet i dag som følge af fiskeri.

Det sker ikke i dag. Alene i Kattegat er arter som lange, sej og kuller i dag stort set væk på grund af intensivt fiskeri, men der er ingen planer om at genoprette disse bestande ved. fx at frede områder eller begrænse fiskeriet.