I går blev Greenpeace samlede analyse af Cairns beredskabsplan for de grønlandske boringer offentliggjort. Jeg er – måske ikke så overraskende – ikke imponeret over beredskabsplanen og føler mig absolut ikke tryggere i forhold til Cairns evner til at håndtere et olieudslip i arktisk farvand.

Der er vist ingen tvivl om, at jeg har været meget kritisk over for boringerne og overordnet mener, at de er en rigtig dårlig ide – og at Greenpeace allerhelst så, at de aldrig fandt sted.

Men hvis det grønlandske Selvstyre står fast på at tillade boringer, så vil Greenpeace og jeg selvfølgelig gøre alt hvad vi kan, for at boringerne sker på så sikkert et grundlag som muligt.

Derfor har vi bedt en af verdens førende eksperter inden for området, Professor Richard Steiner, om at gennemgå beredskabsplanen, der nu er offentliggjort i sin fulde længde.

Professor Steiner var blandt andet rådgiver for beredskabsgruppen efter Exxon Valdez-udslippet, rådgiver i forbindelse med olieudslippet i den Mexicanske Golf og Dalian-ulykken i Kina. Hele Steiners analyse kan læses her, men overordnet er han langt fra imponeret over planen.

Her får I lige et citat fra hans analyse, for at illustrerer hans overordnede pointe. Steiner mener, at beredskabsplanen: "dramatically understates the potential size and impacts of a blow out ... and dramatically overstates the potential effectiveness of any spill response."

Steiner er forundret over, at boringerne er blevet godkendt af det grønlandske Selvstyre på baggrund af beredskabsplanen, og han skriver i sin analyse, at planen er meget mangelfuld på de tre vigtigste områder: når det kommer til at forhindre et udslip, at kontrollere brøndene og til det beredskab, der skal træde i kraft i tilfælde af et udslip.

Jeg har selv læst beredskabsplanen både forfra og bagfra i de forgangne uger. Og selvom jeg synes, at det er alarmerende læsning, så er planen også af og til nærmest tragikomisk.

For eksempel når Cairn beskriver, hvordan de vil rydde op, hvis olien når is. En af deres bedste løsninger er at skære den metertykke is op i klumper, transportere isen til store, opvarmede lagerhaller og her smelte den – og derefter samle olien op.

Det virker som en parodi, og ikke som et reelt beredskab!

På grundlag af Professor Steiners analyse af beredskabsplanen og Greenpeace vurdering af planen, så vil jeg gerne opfordre dig til at skrive til Kuupik Kleist og det grønlandske Selvstyre og bede dem om at stoppe Cairns boringer.