Den 1. maj i UK stod Greenpeace, kystfiskerne og staten på samme side i en retssag imod den britiske sammenslutning af fiskeproducentorganisationerne (UKAPFO). Sagen drejer sig om, hvem der ejer retten til fisken i havet.

I UK udgør kystfiskere, der fisker fra fartøjer på under 10 meter, repræsenteret ved fiskeriorganisationen NUFTA, 77 % af flåden. Men de har kun adgang til 4 % af kvoten!

Denne skæve fordeling har regeringen i UK forsøgt at bløde lidt op på, ved at forære kystfiskerne en del af den fiskekvote, der hidtil ikke har været opfisket.

Det har fået sammenslutningen af de store fiskeproducentorganisationer (UKAPFO) op ad stolen. De ønsker, at domstolen omstøder regeringens beslutning begrundet med, at den kvote, regeringen vil give til kystfiskerne, er producentorganisationernes ejendom.

Og det er altså sagens kerne. Hvem ejer fisken i havet? Er det storfiskerne – eller er det regeringen? Og det er altså det, retten skal tage stilling til.

UK har ligesom i Danmark kapitaliseret kvoterne, hvilket i store træk betyder, at staten har givet kvoterne til fiskerne. I dette system er det et kendt fænomen, at de store æder de små, og at kvoterne derfor koncentreres på de store fartøjer og i de store koncerner. Kystfiskerne bliver taberne – præcis som det er sket i Danmark, Island og alle andre steder, der har indført dette system.

Men nu har kystfiskerne i UK altså organiseret sig – og taget kampen op imod de store!

Det er fantastisk, at kystfiskerne i UK tager kampen op imod den uretfærdige fordeling af kvoter og tager aktivt del i, at forvaltningen af havet og fiskebestandene foregår bæredygtigt og retfærdigt. I Island har to kystfiskere taget spørgsmålet om retten til at fiske hele vejen til FN og fik her medhold i, at den islandske model var unfair og krænkede fiskernes rettigheder i forhold til lige adgang til fiskeresursen.

Hverken i det islandske tilfælde eller i UK har det endnu ført til nogle ændringer – men et vigtigt skridt på vejen er, at kystfiskerne organiserer sig og kæmper for deres rettigheder. På den måde står de stærkere.

Retssagen i UK forventes afgjort inden for de næste to til tre uger!

8. maj 2013

Kystfiskere demonstrerer på retssagens første dag for at skabe opmærksomhed om den afgørende betydning, afgørelsen kan ventes at få for det store spørgsmål: Hvem ejer fisken i havet. Kystfiskerne mener – ligesom Greenpeace – at fisk er et offentligt gode, der bør komme alle borgere til gavn og glæde.