Samtidig med at vi har krydset polarcirklen med Esperanza og nu er sejlet gennem Beringstrædet og ind i Tjukterhavet, har NASA offentliggjort satellitbilleder, der viser, at indlandsisen i Grønland optør med dramatisk hastighed. Den 8. juli kunne satellitterne vise, at ca. 40 pct. af indlandsisens overflade var ved at tø. Blot fire dage efter - den 12. juli - steg dette til ca. 97 pct. Målingerne har fået NASA til at konkludere, at over en række dage har indlandsisen i Grønland over et større område smeltet mere end nogensinde før over de seneste 30 år med satellitobservationer.

I gennemsnit er det ca. halvdelen af Grønlands indlandsis, der smelter over sommeren.

Men det er ikke kun indlandsisen, der smelter. Isen, der dækker nordpolen, er også på hastig tilbagetog. Årsagen er i imidlertid den samme – den øgede mængde af drivhusgasser i atmosfæren, der bl.a. kommer fra afbrænding af kul, olie og gas. Her i Tjukterhavet er isen også på vej væk, og hos det internationale olieselskab Shell står man klar til at rykke en hel armada af boreudstyr ind, der kan hive endnu mere olie op fra undergrunden, inden vinterens og havisens tilbagekomst. De er ”Arctic Ready, Let’s Go”, som de siger her i Alaska.

Men Shell er ikke klar, og her er hvorfor.

Formelt set har de endnu ikke modtaget den endelige godkendelse fra USAs regering. En anden af deres godkendelser vedrører mængden af luftforurening, som USAs miljømyndighed EPA (Environmental Protection Agency) vil tillade. For nyligt fandt Shell ud af, at grænseværdierne for ammoniak og nitrogenoxid ikke kunne overholdes. Så nu vil de have dispensation. Yderligere er den endelige godkendelse til at benytte kemiske opløsningsmidler mod et olieudslip, heller ikke på plads endnu. En teknik der i sig selv har miljømæssige konsekvenser, og som endnu ikke er testet tilstrækkeligt i arktiske vande.

Shell er også ved at rigge en pram til, der skal bistå dem under sommerens boringer. Prammen skal bl.a. opbevare udstyr, der kan lukke en brønd, hvis kontrollen med den mistes, som det skete i Den Mexicanske Golf med BP’s boreplatform Deepwater Horizon. Prammen har bare ikke fået de endelige godkendelser af kystvagten endnu, da den ikke opfylder kravene til at operere i Arktis. Shell mente, at dette problem kunne løses ved, at kystvagten mindskede deres krav.

Shell har mødt kritik for deres beredskabsplan, der skal sikre, at olien fra et udslip kan samles op igen. Både Shell og den amerikanske regering har givet udtryk for, at olieselskabet vil være i stand til fjerne 90 pct. af olien ved en ulykke i Arktis. Greenpeace og ni andre organisationer er nu gået rettens vej, da de foreløbige tilladelser til Shell er givet på et forkert grundlag.

Og så skal man selvfølgelig heller ikke glemme, at Shell mistede kontrollen med deres boreskib Noble Discoverer i en beskyttet bugt flere hundrede sømil fra Arktis.

25. juli 2012

Shellarbejdere på land fik lige pludseligt travlt, da boreskibet Noble Discoverer begyndte at drive mod kysten. Shell nægter, at skibet gik på grund, men dette er endnu ikke blevet bekræftet af kystvagten. Hvorfor skibet pludselig stoppede tæt på kysten uden at gå på er heller ikke blevet afklaret.