I dag har fødevareminister Mette Gjerskov offentliggjort, hvem der skal sidde i den arbejdsgruppe der skal diskutere og komme med anbefalinger til en fremtidig kystfiskerordning. Hun har også offentliggjort, hvad denne arbejdsgruppe skal diskutere.

Jeg indrømmer blankt, at min tidligere hårde udmelding, om at denne arbejdsgruppe ikke var andet end en syltekrukke, er blevet gjort til skamme. For fødevareministeren har i allerhøjeste grad ikke lavet en syltekrukkearbejdsgruppe med 'the usual suspects'. Hun har faktisk sammensat en bred gruppe af interessenter, hvor rigtig mange er interesseret i et fremtidigt kystfiskeri og som mener, at dette fiskeri bør være bæredygtigt og skånsomt.

Regeringen viser hermed at de ikke kun holder skåltaler om den nødvendige grønne omstilling. Her viser regeringen med Mette Gjerskov i spidsen faktisk viljen til at gå den bæredygtige vej.

Som der står i kommissoriet skal 'der arbejdes for at fremme et bæredygtigt og skånsomt fiskeri med landing af højkvalitetsfisk fanget kystnært samt at skabe lokale afsætningsmuligheder for kystfiskere', samt hvordan en ny kystfiskerordning kan bidrage til de danske miljømål om god miljøtilstand og bedre biodiversitet.

Og når nu miljøministeriet i egne rapporter konkluderer at bundtrawlsfiskeri er en af hovedårsagerne til, at havnaturen i Danmark ikke har det godt - ja så er der da gode chancer for, at en ny kystfiskerordning kommer til at danne grundlag for et blomstrende skånsomt fiskeri fra mindre fartøjer, der fisker kystnært. Det håber jeg i hvert fald.

Skånsomt fiskeri har mange fordele: mindre negativ påvirkning af havbunden, det er mere selektiv og har dermed mindre udsmid samtidig med at brændstofforbruget er minimalt. Sidst men ikke mindst landes fisken frisk og er af høj kvalitet - noget som restauranter også er begyndt at efterspørge og vil betale mere for. Så alt i alt er det en god dag. Og stor cadeau herfra til regeringen og de folketingspartier der står bag udformningen af denne arbejdsgruppe samt kommissorium. Det er ihvertfald en god begyndelse. Arbejdsgruppesn anbefalinger skal være klar i maj, og nye regler for kystfiskeri skal efter planen træde i kraft fra 2014.