16. juli 2012

15 aktivister og isbjørne omdekorerer Shelltank i Aarhus

 

Det er tidligt om morgenen, og jeg står her ved en af Shells mange tankstationer rundt om i det danske land. Jeg og en række andre aktivister fra Greenpeace er i gang med at omdekorere tankstationen, så den passer til Shells skumle planer for at ødelægge den fantastiske arktiske natur. Det meget korte borevindue i den amerikanske del af Arktis (et borevindue er den periode, hvor der kan bores efter olie, inden isen dækker området) nærmer sig, og oliegiganten står foran at gå i gang med de første af selskabets mange planlagte olieboringer i Arktis.

Men Shells kamp for at komme i gang bliver mere og mere hektisk, og så sent som i går rapporteredes det, at Shells ene boreskib, the Noble Discoverer, er stødt på grund ved Unalaska. Samtidig har den amerikanske miljømyndighed, EPA, stadig ikke givet den endelige godkendelse til Shells udledning til luften fra boringerne – udledninger som overstiger, hvad der normalt er tilladt.

Der er derfor håb om, at Shells inkompetence selv eller de amerikanske myndigheder får sat en stopper for oliegigantens tossede planer om at bore efter olie i Arktis. Men jeg, og resten af Greenpeace, har ikke tænkt os bare at sidde med hænderne i skødet og håbe på det bedste. I løbet af weekenden har der været aktioner mod Shells hovedkvarter i Holland og tankstationer i en række europæiske lande.

Det er vigtigt, at vi sammen sender et utvetydigt signal til Shell og de andre olieselskaber, der står på spring, om at vi ikke stiltiende vil se til, mens olieselskabernes jagt på profit ødelægger endnu en verdensdel. Shell var i 2011 det selskab i verden, der havde det største salg og den fjerdestørste profit. Det må være på tide, at vi kan tillade os at stille krav om, at de penge ikke bare recirkuleres i uendelighed i en mere og mere risikabel jagt på nye, klimaødelæggende brændstoffer. Sammen må vi gøre alt, der står i vores magt for at få Shell til at indse, at deres mange milliarder kan være med til at gøre verden til et grønnere sted. Du kan være med ved at skrive under her.