“Vores grøntsager er forgiftede.” “Fiskene er forsvundet.” “Der er ingen steder vi kan gå hen og klage.” De mennesker, der bor langs udløbet af Perlefloden ser magtesløse til, mens den flod, der forsyner dem med drikkevand og vand til deres husholdning og landbrug, forgiftes af industriens udledning af kemikalier.

Vi har undersøgt vandet og spisefiskene i Kinas største floder, og der tegner sig et foruroligende billede. Både vand og fisk indeholder koncentrationer af tungmetaller og andre skadelige kemikalier, der langt overstiger de acceptable grænseværdier. Fx har vi i vores vandprøver fundet koncentrationer af det ekstremt giftige tungmetal kadmium, der overskrider Kinas grænseværdi med op til 128 gange!

Forureningen af Kinas floder er bagsiden af medaljen ved det økonomiske vækstmirakel, som landet har oplevet de seneste årtier. Store vestlige virksomheder har flyttet deres produktion østpå og med sig har de bragt kolossale forureningsproblemer. Giftige kemikalier, der er forbudt i den europæiske industri, udledes hver eneste dag i det kinesiske vandmiljø. Det er kemikalier, som ikke nedbrydes, men som ophobes i miljøet -- i planter, i dyr og i menneskers kroppe.

Millioner af fattige mennesker bor langs floderne og er fuldstændigt afhængige af flodernes vand i deres hverdag. Gennem de seneste år er antallet af alvorligt syge eksploderet i landsbyerne langs flodbredderne. I folkemunde kaldes disse landsbyer “cancer-landsbyer”.

Greenpeace arbejder for, at stoppe industriens uacceptable udledning af giftige kemikalier i Kinas floder. Det er muligt, for der findes allerede mange ikke-skadelige alternativer. Vestlige virksomheder bærer en stor del af ansvaret for forureningen af Kinas floder, og det vedkommer os alle, idet vi som forbrugere har et medansvar, når vi køber deres produkter.

Greenpeace kræver, at virksomhederne skifter til ren teknologi. Vores erfaring viser os, at virksomheder er villige til at lægge deres produktion om, når der sættes fokus på deres uansvarlige opførsel. Samtidigt arbejder vi for, at Kina skal vedtage en lovgivning, der forbyder udledning af de skadelige kemikalier, og som tvinger virksomheder til at offentliggøre, hvilke kemikalier de udleder i forbindelse med deres produktion. Når forureningen kan ledes tilbage til synderne, bliver den nemmere at stoppe.

Til sommer vil vi gennemføre en omfattende kampagne for at sætte fokus på vestlige virksomheders ansvar. Du kan følge med på vores hjemmeside, på facebook og ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi får brug for din hjælp!