Hvis det står til Mærsk Oil, skal sikkerhedskravene til olieboringerne i Grønland sættes ned. Det meldte virksomheden for nylig ud i den grønlandske presse.

Får Mærsk sin vilje, kan konsekvenserne for miljøet blive fatale.Greenpeace har i lang tid argumenteret for, at sikkerheden i forbindelse med olieboringer i Arktis ikke er god nok. Og står det til os, burde man stoppe olieboringerne fuldstændigt. Ekstreme vejrforhold, isbjerge og kraftige storme gør risikoen for et olieudslip meget høj.

 Og hvis det først går galt, er konsekvenserne uoprettelige. De samme elementer, der øger sandsynligheden for et uheld, gør det ligeledes sværere at rydde op efter et olieudslip. Havis forhindrer indsamling af olien med skibe. Og afbrænding af olien – en anden metode, der bruges ifm. olieudslip - besværliggøres ligeledes af is og kolde temperaturer.

Beredskabet skal desuden transporteres over lange afstande for overhovedet at nå frem til ulykkesstedet. Hvis da ikke en af de ugelange storme forhindrer, at beredskabet overhovedet kommer frem.

Risikoen er altså i forvejen til at tage at føle på. På trods af dette vil Mærsk sætte gang i boringer med lavere sikkerhedsstandarder, end man hidtil har anvendt. Danmarks største virksomhed vil blandt andet have skrottet kravet om, at man skal have to borerigge i tilfælde af, at den ene går i brand under en eksplosion. Netop det skete ved Deep water Horizon ulykken i den mexicanske golf i 2010. Men det gør tilsyneladende ikke indtryk på Mærsk.

En anden sikkerhedsforanstaltning, som Mærsk vil have ophævet, er reglen om, at man skal stoppe med at bore to måneder inden at havisen dækker vandet. Men der er en god grund til at den regel eksisterer, nemlig at det kan tage lang tid at stoppe et ”blowout” (en oliebrønd der er ude af kontrol).

Og hvis man ikke får stoppet olien, inden havisen dækket vandet, så må man vente 8-9 måneder indtil isen er smeltet igen, mens olien fosser ud i vandet. I forbindelse med Deep Water Horizon-katastrofen tog det 87 dage at stoppe olien, altså endda mere end de to måneder, som Mærsk vil have forkortet.

 Lad os håbe, at de danske og grønlandske politikere sætter foden ned og siger klart fra over for Mærsks miljøgambling, og at kortsigtet profit ikke bliver sat over de meget negative konsekvenser et olieudslip vil få for Arktis.