Shells seneste uheld i Alaska er desværre blot en ny tilføjelse til en efterhånden lang liste af ulykker. Den 27. december kom olieselskabet i problemer, da de var i gang med slæbe boreriggen, Kulluk, fra sommerens arktiske prøveboringer til Seattle. Et uvejr og fire dages desperat kamp uden kontrol over Kulluk endte med, at boreriggen nu er grundstødt med over en halv million liter brændstof ombord.

Boreriggen Kulluk på stranden i Alaska, hvor den stadig står. Foto: US Coast Guard

 

Shells tur på stranden i Alaska er den 9. grund til, hvorfor Shell ikke skal have lov til at bore efter olie i Arktis, hvor den her slags ulykker kan føre til miljøkatastrofer af hidtil ukendt omfang. Her er de otte resterende grunde.

1. Shell har ingen idé om, hvad en oprydning efter et olieudslip i Arktis vil koste

Under en høring tilbage i marts 2012 anerkendte Shells Peter Velez overfor Storbritanniens parlament, at Shell ikke har vurderet omkostningerne forbundet med oprydning i Arktis.

2. Shells udstyr var ikke sikkert nok til Arktis ifølge den amerikanske kystvagt

I juli sidste år annoncerede amerikanske myndigheder, at en central del af sikkerhedsudstyret i Shells arktiske flåde ikke opfyldte de nødvendige krav, og en boretilladelse kunne derfor ikke tildeles olieselskabet. Det omtalte udstyr er en ganske stor pram, der bærer udstyr til at håndtere et olieudslip, og kystvagten mente ikke, at den var robust nok til de barske arktiske forhold.

Oprindeligt ønskede Shell, at deres pram skulle kunne klare en såkaldt 100 års storm. Uden de nødvendige tilladelser ændrede Shell deres ønske til en 10 års storm, og de nødvendige tilladelser kom i hus.

3. Kystvagten er ikke tryg ved Shells kemiske opløsningsmidler i tilfælde af et udslip

I et interview med Bloomberg svarede admiral Robert Papp fra den amerikanske kystvagt, at han ikke var tryg ved Shells forventninger til deres kemiske opløsningsmidler, der skulle anvendes i tilfælde af et olieudslip. Kemiske opløsningsmidler benyttes ofte ved olieudslip til at opløse olien, men hvorvidt kemikalierne ville have den forventlige effekt i det meget koldere Arktis er tvivlsomt ifølge admiralen.

4. Shell mistede kontrollen med et boreskib i en stiv kuling

Den 15. juli sidste år mistede Shell kontrollen med boreskibet Noble Discoverer. Skibets anker var ikke i stand til at holde skibet på dets position, selvom skibet lå i en beskyttet bugt i Alaska flere hundrede sømil fra Arktis, og boreskibet drev faretruende tæt på kysten.

Shells boreskib Noble Discoverer i Dutch Harbor i Alaska, hvor en stiv kuling sendte skibet tæt på kysten © James Mason

 

5. Shells boreskib bryder ud i brand

I november udbrød der brand ombord på boreskibet Noble Discoverer på dets vej tilbage mod Dutch Harbor i Alaska.

6. Shells oliespilds udstyr knust som en tom øldåse

I december kom det frem, at et centralt stykke udstyr blev ”knust som en øldåse” under en øvelse tilbage i september. Det var en såkaldt containment dome, der kan sammenlignes med en stor omvendt tragt, man kan nedsænke over en oliebrønd, der lækker olie, som blev beskadiget.

7. Der vil ske olieudslip i Arktis, siger Shell

I et interview med BBC har Shells vicepræsident i Alaska, Pete Slaiby, indrømmet, at han forestiller sig, at der vil ske olieudslip.

8. Olien skal blive i jorden

Allerede nu har vi fundet fossile brændsler som kul, olie og gas i så store mængder, at hvis vi henter dem alle sammen op og brænder dem af, så vil vi langt overskride det to-graders mål i de globale temperaturstigninger, der skal holde os fra de værste konsekvenser af klimaforandringerne. Derfor skal hverken Shell eller andre olieselskaber have lov til at udnytte den smeltende arktiske havis, til at lede efter mere endnu mere olie.

9. Shells borerig støder på grund i Alaska

Den 9. og her sidste grund til, at Shell ikke skal bore efter olie i Arktis er grundstødningen i Alaska, hvor boreriggen Kulluk nu står.

Skal man håbe på, at denne seneste fejl fra olieselskabet skal føre noget godt med sig, så kunne det være, at Shells katastrofekurs i Arktis nu bliver lagt på hylden. Om ikke andet så for et stykke tid. Lovgivningen i USA siger, at Shell skal have to boreenheder tilstede, når de borer, så den ene kan træde til, hvis der opstår problemer med den anden. Viser det sig, at Kulluk er så beskadiget, at den ikke kan fixes inden sommer, så bliver der ingen boringer i 2013, fortæller New York Times.

Shells nuværende arktiske program, der nu har syv år på bagen og har kostet et sted mellem 4 og 5 milliarder dollars uden at producere en dråbe olie. Denne omstændighed og den seneste grundstødning har fået en anonym kilde til at fortælle, at man internt i Shell nu vil genoverveje, om man forsat skal søge efter olie i Arktis.