Klimakommissionens rapport fortjener stor ros for, at den anbefaler, at et Danmark uafhængigt af fossile brændsler skal realiseres ved at vores energisystem omstilles til 100 % vedvarende energi inden 2050. Med andre ord en omstilling uden brug af uacceptable, ikke-bæredygtige teknologier som atomkraft og kulkraft med CCS (CO2-fangst og -lagring) – og uden inddragelse af kreditter.

Klimakommissionens langsigtede mål er helt i tråd med den danske befolknings ønsker. En ny opinionsundersøgelse lavet af TNS Gallup for Greenpeace viser, at 87 % af befolkningen er enig eller overvejende enig i, at vi skal omstille det danske energisystem til 100 % vedvarende energi inden 2050.

Den energirevolution som Klimakommissionen nu lægger op til, står imidlertid i skarp kontrast til den kulsorte klima- og energipolitik, som regeringen har ført i de seneste ni år. En politik, som netop overvejende har været baseret på køb af kreditter fra udlandet i stedet for hjemlige reduktioner. I regeringens allokeringsplan, der beskriver, hvordan man vil opfylde målet om 21 procent reduktion i 2008-12, udgjorde kreditter således 68 % af de 13 mio. tons årligt, der manglede (mankoen) for at nå målet. De seneste 2 års hjemlige reduktioner skyldes den økonomiske nedtur – ikke en målrettet indsats fra regeringen.

Regeringen er allerede få dage efter på kollisionskurs med Klimakommissionen vedrørende CCS. Lykke Friis har udtalt, at hun ikke vil udelukke CCS på forhånd, og statsministeren sagde i folketingets åbningstale bl.a., at ”muligheden for at fjerne CO2 fra kul” kan vise sig attraktiv. Et kulkraftværk med CCS betyder ikke blot fortsat afhængighed af kul – men op til 30 % mere kul for samme elproduktion.

Spørgsmålet er, om regeringen reelt ønsker en omstilling til 100 % vedvarende energi – den omstilling, som Klimakommissionen siger skal starte nu, hvis man vil den. Oppositionen siger, at de vil. Og et stort flertal i befolkningen bakker op.

Nu skal ærmerne smøges op. Der er brug for roadmaps, investeringsplaner og virkemidler, der på én gang igangsætter den mere langsigtede omstillingen til 100 % vedvarende energi og samtidig på hjemmebane opfylder det ambitiøse klimamål i 2020 – mindst 40 % reduktion af drivhusgas-udslippet i forhold til 1990 - som er Danmarks bidrag, hvis 2 graders-målet skal kunne nås med rimeligt sandsynlighed.