I dag sætter Greenpeace fuldt tryk på kedlerne for at beskytte den nordligste del af vores klode.

Arktis er et helt fantastisk sted og hjemsted for blandt andet hvaler, isbjørne og hvalrosser, men medmindre vi handler nu, vil det Arktis vi kender snart ikke være andet end et fjernt minde.

Når jeg har rejst rundt i Arktis og talt med de lokale, er det dem, der kan forklare mig hvad klimaforandringerne betyder – og ikke omvendt. Jeg har læst et hav af rapporter om emnet, men det er dem, der direkte mærker hvordan havisen trækker sig tilbage, og hvordan isbjørne i højere og højere grad søger mod bygderne, da de ikke længere kan bruge isflagerne til at komme rundt.

Klodens opvarmning kommer først og fremmest til udtryk ved polerne, og iskappen er nu 30 % mindre end gennemsnittet over de sidste 30 år. Det – sammen med ændringer i havenes i ph-værdi – sætter det arktiske miljø og de arktiske arter under et ekstremt pres.

Det burde være et tegn på, at der er noget der er helt, helt galt, men i stedet ser de olieselskaber, som har været med til at skabe problemet, det som en mulighed for mere profit. Uden tanke for konsekvenserne og risikoen ved at bore efter olie i Arktis, så er alverdens olieselskaber med Shell i spidsen på vej mod nord for at stikke snablen i jorden efter mere af den olie der har skabt problemet.

Jeg har rejst rundt i Rusland og været vidne til, hvordan olieboringer på land er skyld i, at lokalbefolkningen nu bor i en oliesump, hvor floderne er døde og” jorden er giftig” ikke er en leg - men dødeligt alvor. Nu vil de olieselskaber, som historisk aldrig har haft respekt for miljø og mennesker, kaste sig over nogle af de mest risikable olieboringer vi nogensinde har set. Hvis Arktis bliver udsat for en oliekatastrofe, som den vi så i den Mexicanske Golf, så vil olien i årtier dække et område på flere gange Danmarks størrelse.

Jeg kan ikke næsten ikke rumme tanken om, at vi som klode er på vej til at gøre det samme ved Arktis, som vi har set så mange andre steder. Men det er endnu ikke for sent. Vi kan stoppe isens afsmeltning ved at skifte fra olie, kul og gas til vedvarende energi. Og Arktis kan beskyttes mod den grådige industri og regeringer, der ikke tænker længere end det næste valg. Ingen olieselskaber bør få tilladelse til at sætte det arktiske miljø over styr for at bore efter beskidt olie. Ingen kæmpe fisketrawlere skal have lov til at tømme Arktis for fisk.

Derfor har Greenpeace i dag kaldt til kamp for Arktis. Over hele verden står vi sammen med skuespillere, musikere, modefolk og kunstnere i et fælles krav: Kravet om at det arktiske miljø og de arktiske dyr skal reddes for fremtidige generationer.

Selvom opgaven virker uoverkommelig, så er det lykkedes før. Ved at stå sammen har vi sikret, at Antarktis beskyttes og at ødelæggelsen af ozonlaget er bremset. Kun ved at tænke stort og ved at stå sammen kan vi gøre en forskel. Greenpeace kan ikke gøre det alene, men hvis vi står sammen, så kan politikerne ikke overhøre os.

Derfor har vi brug for din hjælp! Gå ind på www.savethearctic.org og stå sammen med os andre i kampen for at beskytte Arktis.