På forsiden af Politiken kunne man i går læse en artikel om den store udledning af skadelige kemikalier fra de seneste års olieboringer ud for Grønland. I dag er der i samme avis en artikel om den ekstreme olieforurening i den arktiske del af Rusland.

Der er ingen tvivl om, at de 500.000 ton olie, der årligt flyder ud i havet ud for Rusland er en kæmpe trussel mod det arktiske miljø, men om ophobningen af de skadelige kemikalier også viser sig at være skadelige for miljøet, kan kun tiden vise. Begge tilfælde af forurening er eksempler på, at olieudvinding i Arktis allerede i dag HAR konsekvenser.

I gårsdagens udgave af Politiken er den danske udenrigsminister Villy Søvndal citeret for at sige, at »Danmark og Grønland arbejder i internationale organisationer for, at der indgås aftaler med henblik på forebyggelse af oliespild samt ansvarsforhold i tilfælde af ulykker.«

Så, kære Villy – når du nu hører, at der årligt flyder store mængder skadelige kemikalier og olie ud i det Arktiske Ocean, så forventer jeg, at du handler og tager ansvar.

Olieselskaberne må stoppe deres destruktive fremfærd, og Danmark har som medlem af Det Arktiske Råd et særligt ansvar.

Vi venter med spænding på om du vil op til det ansvar.