Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace blogger

Magnus Eckeskog

E-mail:

Magnus er havansvarlig hos Greenpeace. Han arbejder for at få fredet det arktiske havmiljø fra destruktiv udnyttelse, som isens tilbagetrækning ved Nordpolen har gjort mulig. Magnus arbejder også for et bæredygtigt fiskeri og beskyttelse af Danmarks havmiljø. Han har en MSc i naturgeografi og økosystemanalyse, og han har arbejdet med hav og fiskeri for NGOer i Sverige og Danmark siden 2005.

Magnus har været i Greenpeace siden 2015.

1 - 5 af 16 resultater.