6. april 2017

© Fred Dott / Greenpeace

 

Danmark bør af klimamæssige grunde stoppe yderligere efterforskning efter olie/gas og fremskynde udfasningen af produktionen fra eksisterende felter i Nordsøen. Med Nordsø-aftalen har et flertal banet vejen for det modsatte.

Verdens lande har med den globale klimaaftale i Paris vedtaget et mål om at begrænse stigningen i den globale middeltemperatur til et godt stykke under to grader og samtidig lovet at tilstræbe, at stigningen kun bliver 1,5 grader i forhold til præ-industrielt niveau.

Hvis 1,5 grads-målet skal opfyldes, kan vi på verdensplan ”kun” tillade os at udlede yderligere 393 mia. tons CO2.

De allerede fundne reserver af kul, olie og gas rummer dog 2600 mia. tons CO2 – altså seks til syv gange mere, end vi kan tillade os at udlede til atmosfæren. Med andre ord skal 85 % af de globale reserver af fossile brændsler forblive i undergrunden.

Alene CO2-indholdet i reserverne af olie og gas er 800 mia. tons – over dobbelt så meget som CO2-budgettet for 1,5 graders temperaturstigning.

Selv den andel af olie/gas-reserverne, som i dag er under produktion, vil fuldt udnyttet lede til et CO2-udslip på 517 mia. tons og altså overskride CO2-budgettet med over 31 %.                                                    

Den klare skrift på væggen er derfor, at efterforskning for at finde nye reserver af olie/gas må ophøre, og at mindst halvdelen af de allerede påviste olie/gas-reserver skal forblive i jorden. Men også, at indvinding fra nogle af de aktivt producerende olie/gas-felter skal udfases hurtigere end planlagt for at holde stigningen i den globale middeltemperatur på 1,5 grader.

Det er på den baggrund, at Greenpeace var imod åbningen af den seneste 7. udbudsrunde i Nordsøen, og kritiserede, at regeringen i april sidste år – fire måneder efter vedtagelsen af Paris-aftalen - gav tilladelse til 16 nye olie/gas-licenser i Nordsøen.

Endnu mere kritisabelt er det, at regeringen nu støttet af tre oppositionspartier med en hjælpepakke til Mærsk bidrager til at forlænge – ikke afkorte – dansk olie/gas-produktion.

Paris-aftalens mål er udenfor rækkevidde, hvis ikke enkelte lande afstår fra at hive al deres olie og gas op af jorden. Det burde vi i Danmark – som et af verdens rigeste lande - erkende og tage konsekvensen af.

Indlægget er bragt hos Information den 1. april, 2017.