FOLKETINGET DRØFTER i denne uge en mulig tilladelse under den såkaldte 'åben dør-procedure'. Hollandske Nail Resources har nemlig søgt om at undersøge Lolland-Falsters undergrund for olie, naturgas og geotermisk energi.  

Traditionel klimapolitik har fokuseret på at regulere udledningen af drivhusgasser og dermed efterspørgslen på fossile brændsler, mens man har ladet markedet styre udbuddet. En rapport fra Oil Change International m.fl. slår fast, at denne tilgang ikke længere er nok, hvis vi vil leve op til Paris-aftalen, for det kræver, at vi også ser på udbudssiden.

Et større olieudbud er nemlig ensbetydende med større CO2-udledning. Energistyrelsen viser således i baggrunden for sin basisfremskrivning 2017, hvordan et overudbud af olie via lavere priser har været årsag til den største stigning i det globale olieforbrug og -udledning i 5 år.  

Hvis Nail Resources får tilladelsen, kan de undersøge området de næste 6 år, hvorefter de får 30 år til udvinding. De vil altså kunne udvinde olie og gas fra dansk grund på den anden side af år 2050, hvor Danmark og resten af verden gerne skulle have omstillet sig.    

MED EN tilladelse forpligter Danmark sig til at betale 20 procent af Nail Resources omkostninger via Nordsøfonden. Det hollandske selskab anslår, at efterforskningsprocessen vil koste mere end 60 mio. kr. Mon ikke danskerne hellere vil have, at de skattekroner bliver brugt på at fremme den grønne omstilling?  

I hvert fald fastslår Concitos seneste klimabarometer, at 9 ud af 10 danskere betragter klimaforandringer som et alvorligt problem. Samme undersøgelse viser, at et flertal af vælgerne ønsker, at det parti, de stemte på ved sidste valg, gør mere for klimaet.

Folketinget bør lytte til dette vælgeropråb og opdatere åben dør-ordningen, så der ikke længere er mulighed for at lede efter olie og gas, men kun vedvarende energi som f.eks. geotermi.    

Af John Nordbo, WWF. Tarjei Haaland, Greenpeace. Christian Ege, Det Økologiske Råd. Lars Jensen, VedvarendeEnergi. Katrine Ehnhuus, 350 Klimabevægelsen. 

Indlægget er bragt i Politiken torsdag den 22. juni