Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Om organisationen

Jennifer Morgan og Bunny McDiarmid er Greenpeace Internationals generalsekretærer

Greenpeace International, med hovedkontor i Amsterdam, koordinerer vores kampagnearbejde globalt, og holder et vågent øje med udviklingen i de 26 nationale og regionale kontorer rundt om i verden.

De nationale/regionale kontorer (Greenpeace Norden er et af disse) sender en repræsentant til Greenpeace Internationals årsmøde. På dette årsmøde vælges den internationale bestyrelse, der tages stilling til organiseringen af det globale miljøarbejde, og det forløbne års resultat granskes.

Vores internationale generalsekretærer er Jennifer Morgan og Bunny McDiarmid.

Globalt støttes Greenpeace af cirka tre millioner privatpersoner, der bidrager med cirka en milliard kroner hvert år til organisationens arbejde.

 

 

I Norden

Greenpeace Norden blev oprettet i 1999 gennem en sammenslutning af de nationale Greenpeace kontorer i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Sammenslutningen skete for at øge vores slagkraft og effektivitet gennem et bedre nordisk samarbejde.

Greenpeace Norden bliver støttet af godt 150.000 personer, som bidrager med cirka 100 millioner kroner om året. På vores hovedkontor i Stockholm og de nationale kontorer i København, Oslo og Helsinki arbejder der i alt godt 135 ansatte.

Vores nordiske generalsekretær er Mads Flarup Christensen.

Foruden vores ansatte, arbejder mange frivilligt for Greenpeace med alt fra kontorarbejde til aktioner. Greenpeace Norden ledes af en bestyrelse, som ansætter en administrerende direktør til at lede det daglige arbejde.

Bestyrelsen vælges på et årligt møde, hvor beslutninger træffes af vores 20 stemmeberettigede medlemmer. Greenpeace er altså ikke en græsrodsbevægelse i traditionel nordisk forstand.

Vores organisationsform, som stort set er den samme i alle vores kontorer, udspringer af foreningstraditionen i den engelsksprogede kulturkreds, hvor Greenpeace opstod.

For at blive stemmeberettiget kræver det, at man bliver nomineret til årsmødet, hvor de eksisterende stemmeberettigede medlemmer vælger de nye ind.

Vor organisationsform gør det let for os hurtigt og ubureaukratisk at kunne træffe vigtige beslutninger. Ligesom andre indsamlingsorganisationer i Norden fremlægger Greenpeace helt åbent sit regnskab, der kontrolleres af en autoriseret revisor hvert år.

Emner