Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Fiskere og grønne organisationer vil sikre dansk kystfiskeri og havets natur

Skriv en kommentar
Pressemeddelelse - 24. juni, 2013
Fiskere og grønne organisationer bakker i fællesskab op om visionerne for fremtidens kystfiskeri der kommer frem i den rapport, fødevareminister Mette Gjerskov her til morgen har offentliggjort

Hornbæk, Bønnerup, Thyborøn, Thorupstrand, Glesborg, København 24. juni 2013 -
Danmarks Naturfredningsforening, Landsforeningen Levende Hav, OCEANA, Thorupstrand Kystfiskerlaug, Greenpeace samt tre medlemmer af Kystfiskerudvalget mener, at en kystfiskerordning, hvor det naturskånsomme fiskeri er i centrum, og hvor der skabes gode økonomiske rammer for at sikre det naturskånsomme og bæredygtige fiskeri er helt essentiel, hvis målet skal nås.

”Det naturskånsomme kystfiskeri er ved at forsvinde fra det blå danmarkskort, og det er skidt for både fiskeriet, beskæftigelsen og bæredygtigheden. Det naturskånsomme fiskeri bør fremover have bedre økonomiske og kvotemæssige betingelser og bør markedsføres på netop at være naturskånsomt. Det vil ikke bare sikre dansk kystfiskeri for fremtiden, men også sikre arbejdspladser – præcis som fødevareminister Mette Gjerskov ønsker det,” siger Søren Jacobsen, medlem af kystfiskerudvalget og fisker fra Hornbæk.

Den brede opbakning til et bæredygtigt, levende og lokalt forankret kystfiskersegment i dansk fiskeri kommer i kølvandet på offentliggørelsen af rapporten fra en arbejdsgruppe, Mette Gjerskov nedsatte tilbage i januar. Arbejdsgruppen skulle blandt andet komme med forslag til en ny kystfiskerordning, og fødevareministeren lagde dengang vægt på, at det skånsomme og bæredygtige kystfiskeri skulle fremmes, og at forslag skulle ses i forhold til, hvordan man sikrer naturen i de danske havområder.

”Bundtrawlsfiskeri er ifølge Miljøministeriet en af hovedårsagerne til, at naturen i de danske farvande ikke har det for godt. En helt essentiel brik i den grønne omstilling af dansk fiskeri må derfor være, at politikerne giver fordele til de fiskere, der fisker naturskånsomt og helt oplagt samler disse fiskere i en ny kystfiskerordning”, siger hav- og fiskerimedarbejder Sune Scheller fra Greenpeace.

Det skånsomme kystfiskeri har også en lang række andre fordele.

"Det naturskånsomme kystfiskeri belaster kun i ringe grad klimaet, da brændstofforbruget er lavt i forhold til bundtrawlsfiskeriet, ligesom dette fiskeri har meget lille udsmid og skaber liv og beskæftigelse i vore fiskerihavne", siger Knud Andersen, Formand for Landsforeningen Levende Hav.

Men er det muligt at få afsat naturskånsomt fangede fisk og skaldyr på et dansk marked? Det mener formanden for Danmarks Fiskehandlere Martin Maric.

”Det er min klare vurdering, at der på sigt vil være et interessant marked for netop naturskånsomt fangede fisk, hvis vi vel at mærke samtidig kan sikre et højt kvalitetsniveau. Ingen nuværende mærker formår at forene netop disse to parametre. Derfor er det også interessant for Danmarks Fiskehandlere at støtte op om fiskerier, der sikrer at præcis denne slags fisk bibeholdes og udvikles”, siger Martin Maric, formanden for Danmarks Fiskehandlere.

Et kystfiskeri med naturskånsomheden i centrum støttes af: tre medlemmer af kystfiskerudvalget, Danmarks Naturfredningsforening, Landsforeningen Levende Hav, OCEANA, Thorupstrand Kystfiskerlaug og Greenpeace. Alle, foruden Thorupstrand Kystfiskerlaug, har været med i den arbejdsgruppe, fødevareminister Mette Gjerskov nedsatte i januar.

Kontakt:
Søren Jacobsen, Kystfiskerudvalget: 21 22 72 43
Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening: 31 19 32 35
Christina Abel, OCEANA: 23 20 44 10
Knud Andersen, Landsforeningen Levende Hav: 20 48 74 21
Thomas Højrup, professor Københavns Universitet: 30 13 59 50
Ole Eriksen, Thorupstrand Kystfiskerlaug: 30 27 51 15
Martin Maric, Danmarks Fiskehandlere: Mobil: 31 52 46 54
Sune Scheller, Greenpeace: 27 14 42 57.
Mads Fisker, Greenpeace (koordinering), 30 24 03 34.

Det vil vi:
Det fælles forslag består blandt andet i, at en ny kystfiskerordning kun skal være for fartøjer, der fisker med naturskånsomme redskaber, at fiskerne i ordningen får adgang til flere fisk, at der oprettes en mærkningsordning for fisk fanget af fiskere i kystfiskerordningen, at der gives skattefordele til fiskere i kystfiskerordningen, samt at der oprettes områder, som kun fiskere i kystfiskerordningen har adgang til.