Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

SuperBest fjerner truet ål fra køledisken

Pressemeddelelse - 20. marts, 2013
Hvis man går i SuperBest for at købe ål til påskebordet, er der stor sandsynlighed for at gå forgæves. SuperGros, der leverer dagligvarer til SuperBest, har nemlig valgt at stoppe salget og markedsføringen af ål. Greenpeace bifalder beslutningen, der giver fornyet håb i kampen om fiskeartens overlevelse.

Efter flere års kamp for at stoppe salget af den kritisk truede ål, har Greenpeace nu også fået SuperBest til at fjerne den truede fiskeart fra køledisken. Det sker efter en tæt og længere dialog med SuperGros, der er leverandør af dagligvarer til bl.a. SuperBest.

”Det er en virkelig god nyhed for ålen. Her op til påske er der mange danskere, der mener, at ålen skal være en naturlig del af påskebordet, måske uden at vide, at den er ved at uddø. Når SuperBest stopper salget nu, betyder det ikke bare, at færre ål bliver fanget og spist, men også at flere mennesker bliver opmærksomme på, hvor kritisk det står til med ålebestanden”, siger Hanne Lyng Winter, havbiolog fra Greenpeace.

Greenpeace har tidligere lavet flere aktioner i SuperBests butikker for at få dem til at fjerne ålene og andre truede fiskearter.
 
”Ålen er en af Europas mest truede fiskearter, og tilgangen af nye ål til bestanden er mindre end en procent af, hvad det var for kun 30 år siden. At man stadig må fiske, sælge og spise ål er under al kritik, og ålen bør fredes fuldstændig lige med det samme”, siger Hanne Lyng Winter   

SuperGros kan ikke bestemme, om de enkelte supermarkeder må føre ål, hvis disse selv står for indkøb. I et brev til købmændene opfordrer SuperGros dog til, at man helt fjerner ål fra sortimentet. SuperGros leverer til butikkerne SuperBest, KIWI og SPAR, og det er alle tre kæder, der ikke mere kan modtage ål fra SuperGros.

COOP, Dansk Supermarked og Rema 1000 er andre supermarkeder, der har valgt ikke at sælge ål.


Info om den truede ål:

I 2008 blev ålen listet som ”kritisk truet” af Den Internationale Union for Naturbeskyttelse (IUCN), og i 2010 blev alt salg af ål ud af EU forbudt. Det skyldes ifølge EU-Kommissionen, at ålebestanden nu er så lav, at enhver eksport vil have skadelige virkninger for artens overlevelse.

Ifølge Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, er andelen af små ål – eller glasål – der kommer til Nordsøområdet mindre end en procent sammenlignet med årene 1960-1979, hvilket er et historisk lavpunkt.

Meget ål på markedet stammer fra opdræt, altså dambrug. Opdrætsål er desværre ikke et bæredygtigt valg eller et produkt, man kan spise med god samvittighed. Det gælder uanset anprisningerne på pakken om, at ålen skulle stamme fra såkaldt ”ansvarligt opdræt”. Opdrætsål stammer fra fangster fra den vilde bestand af glasål, altså fra bestanden, der er under en procent af, hvad den var engang.

Kontakt:
Hanne Lyng Winter, havbiolog, Greenpeace, mob. 2810 9059
Poul Bonke Justesen, kommunikationsmedarbejder, Greenpeace, mob. 2254 6025