Rapporter og dokumenter | Greenpeace Danmark
Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Rapporter og dokumenter

Seneste

 

Greenpeace-undersøgelse: Kommunerne halter efter befolkningen på kød

Rapport/dokument | 19. juni, 2018 kl. 23:04

Mens flere og flere danskere vælger at skære ned på kødet, og ca. 28 procent af befolkningen vælger at have mindst én kødløs dagen om ugen, så har ingen af landets 98 kommuner endnu konkrete formulerede mål om at reducere kødforbruget i deres...

Sprøjtning af glyphosat før høst til konsum

Rapport/dokument | 11. april, 2018 kl. 12:50

Greenpeace, Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening afgiver sammen høringssvar vedr. forbud mod sprøjtning af glyphosat før høst.

Udspil til regeringen: Sådan skal dansk landbrug bidrage til et mere stabilt klima

Rapport/dokument | 6. april, 2018 kl. 15:15

Med afsæt i ni argumenter kommer Greenpeace sammen med WWF, Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd med opfordringer til, hvordan landbruget kan bidrage mere aktivt til at mindske klimagasudslippet.

På piratjagt i Øresund

Rapport/dokument | 13. marts, 2018 kl. 16:02

Øresund er et unikt havområde - et slags Nordens Great Barrier Reef. Sundet mellem Danmark og Sverige rummer nemlig en stor artsrigdom på et forholdsvist lille areal sammenlignet med andre danske havområder.

Årsrapport, 2016 - Greenpeace Norden

Rapport/dokument | 6. juni, 2017 kl. 11:25

Download her ->

Rapport: Ruslands urørte skove står ubeskyttet for tømmergiganters savklinger

Rapport/dokument | 7. marts, 2017 kl. 16:38

Dvinsky-skovene i den europæiske del af Rusland er alvorligt truet af agressive tømmerselskaber. På dene ene side modarbejder de mulighederne for at hæve beskyttelsen af de urørte skove fra minimal til acceptabel, og på den anden side fælder de...

1 - 6 af 524 resultater.