Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Danmarks natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed

Rapport/dokument - 15. marts, 2012
42 af Danmarks bedste forskere har i rapporten givet deres bud på, hvordan naturen i Danmark har det. Deres dom er brutal. Naturen har det elendigt, og det skyldes en naturpolitik, der har været bragende uambitiøs.

Den gode nyhed er, at forskerne også kommer med bud på, hvordan naturen i Danmark kan få det bedre. Særligt i afsnittet om havets biodiversitet, hvor forskerne anbefaler beskyttelsen bestemte naturtyper som fx stenrev – men også oprettelsen af fiskerifrie ”no take” områder til at beskytte og genoprette fiskebestande. Forskerne råder derudover til, at bundtrawling begrænses betydeligt – både kystnært og på dybere vand.

Danmarks natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed