Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Den danske havstrategi

Høringssvar

Skriv en kommentar
Rapport/dokument - 27. august, 2012
Den marine strategi er ment som et værktøj til at genoprette tilstanden i de europæiske havområder. Direktivet var ment som et ambitiøst direktiv, og i forhold til vandramme direktivet samt habitatdirektivet dækker havstrategidirektivet de samlede økosystemer. Det har til hensigt, at økosystemerne er fuldt funktionelle, at faldet i biodiversitet stoppes og tilførsler til det marine miljø ikke forurener.

Der er gode takter i det danske oplæg. Især støtter Greenpeace målsætningen om at udpege beskyttede områder for at beskytte og genoprette biodiversiteten, og det er glædeligt at se, at man med havstrategien forsøger at inddrage habitater, der ikke har været dækket af andre direktiver.

Dog er miljømålsætningerne ofte ikke klare nok eller ikke ambitiøse nok. Dette kan i værste fald betyde, at Danmark når sine målsætninger på de valgte indikatorer, men at naturen og livet i havet ikke har fået det ret meget bedre – eller dårligere – end hvad tilfældet er i dag.

Der er derfor brug for mere ambitiøse miljømål og flere indikatorer for, at den danske havstrategi leverer det den er sat i verden for. Nemlig at opnå en god miljøtilstand i de danske havområder inden 2020.

Høringsvaret er bygget sådan op, at der først er kommentarer til basisanalysen og dernæst til miljømålsrapporten. Det er forsøgt at gøre det systematisk så kommentarerne følger opbygningen i de to dokumenter.

Greenpeace høringssvar – Den danske havstrategi