Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Kommentar til øget biomasse-indfyring på Advedøreværket

Rapport/dokument - 3. december, 2012
Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket

Vedrørende DONG Energy’s ansøgning om at få godkendelse til ”øget biomasseindfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket” er det vores holdning, at vi støtter en omstilling af Avedøre 1 fra kul til biomasse, og at der kan indfyres mere biomasse på et Avedøre 2 med uændret kapacitet. Men vel at mærke kun, hvis der er tale om brug af biomasse, der giver en markant CO2-reduktion og opfylder ambitiøse bæredygtighedskriterier.

Vi kan derimod ikke støtte, at Avedøreværkets samlede kapacitet øges med i alt 225-255 MW - fra 595 til 642-670 MW på Avedøre 1, fra 100 til 125 MW på biokedlen og fra 805 til 960 MW på Avedøre 2 – og den forøgede mængde biomasse, som denne opgradering vil føre til.

GP_kommentar_til_brandselsomlægning_Avedorevarket