Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar til Tanbreez-mineprojekt i Sydgrønland

Skriv en kommentar
Rapport/dokument - 11. december, 2013
Tanbreez Mining Greenland vil udnytte den sjældne jordart eudialyt samt mineralet feldspat. Læs vores høringssvar her.

Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez Mining Greenland A/S ansøgning om udnyttelsestilladelse for den sjældne jordart eudialyt samt mineralet feldspat ved Killavaat Alannguat (Kringlerne) i Sydgrønland.

OBS: Høringsfristen er blevet forlænget til 6.januar, efter Tanbreez offentliggjorde en række betydende dokumenter og vurderinger kort før den oprindelig frist udløb. Vi vil senere lægge det endelige høringssvar op.

Greenpeace høringssvar til Tanbreez