Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar om dansk hav- og fiskeriudvikling

Rapport/dokument - 10. juni, 2014
EU's hav og fiskerifond og EU's fælles fiskeripolitik har potentialet til at levere et fiskeri i bedre balance med naturen.

Overordnet set mener Greenpeace ikke, at der bør ydes statsstøtte til fiskeri, forarbejdning, havneopbygning mm. Men at offentlige midler skal bruges til at sikre beskyttelse og genopbygning af naturen og fiskebestandene, samt til dataindsamling og kontrol. Det sagt, så er det et faktum, at midler tilstrømmer sektoren, og i den kontekst er det for Greenpeace vigtigt, at disse midler bruges på den mest bæredygtige måde. Det vil sige, at man støtter de fiskerier, fiskerimetoder og tiltag, der overordnet set er bedst for naturen, bestandene og samfundet.

Læs hele høringssvaret her.

 

Greenpeace høringssvar til Udkast til Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram