Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar til Biodiversitetskonventionen

Rapport/dokument - 19. marts, 2014
Greenpeace, WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening retter i dette høringssvar kritik af en række punkter i Naturstyrelsens udkast til 5. landerapport om biodiversitetens tilstand – og status for implementeringen af Biodiversitetskonventionen.
Det er positivt, at regeringen giver et ganske præcist billede af naturens dårlige tilstand i sin rapport til Biodiversitetskonventionen. Men den danske landerapport afslører desværre også, at regeringen endnu ikke har lavet en strategi eller handlingsplan for biodiversiteten. Det er regeringen faktisk forpligtet til, da Danmark i 2010, ved biodiversitetskonferencen i Nagyoa, Japan, lovede at standse tabet af biologisk mangfoldighed. Læs:

Høringssvar til Biodiversitetskonventionen