Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Brev til EU Kommissionen ang. biobrændstoffer

Rapport/dokument - 16. marts, 2010
Danmark, Holland og Storbritannien sender brev til EU Kommissionen for at gøre opmærksom på en række problemer ang, biobrændstoffer. De opfordrer Kommissionen til at tage hånd om problemerne.