Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Livet i havet

Seneste

 

Adfærdsregulering og naturparker til havs er nødvendig

Rapport/dokument | 14. marts, 2007 kl. 14:50

I Politiken den 8.marts peger Ulrik Chr. Berggren og Henrik Wickmann fra Skov- og Naturstyrelsen på en række årsager til den manglende indsats for at mindske presset på vore have fra bl.a. fiskeri, skibstransport og råstofindvinding. Jeg er...

Oversigt over korrespondanceforløb

Rapport/dokument | 16. februar, 2007 kl. 14:12

Analyse af danske NGO’eres korrespondance med Statsminister og Udenrigsministeriet vedrørende Danmarks politik i hvalfangstkommissionen. Korrespondancen har fundet sted i 2006 og 2007.

3 Whalers’ Myths — and the reality

Rapport/dokument | 30. januar, 2007 kl. 0:00

The whaling industry generally makes three main arguments in defense of itself: whales are not only not endangered, they are numerous and increasing; whales need to be “culled” to protect marine ecosystems because they eat too many fish; and...

Whalefacts: The International Whaling Commission

Rapport/dokument | 30. januar, 2007 kl. 0:00

Defending the Whales - Southern Ocean

Rapport/dokument | 30. januar, 2007 kl. 0:00

The Southern Ocean is the world’s fourth largest ocean, roughly twice the size of the United States, and completely encircling Antarctica. The strongest winds on Earth blow across its waters, and the world’s largest ocean current – the Antarctic...

55 - 60 af 119 resultater.