Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Livet i havet

Seneste

 

Klage til Grønlands ombudsmand

Rapport/dokument | 6. juni, 2011 kl. 8:00

Klage over Råstofdirektoratets afslag på aktindsigt i en række dokumenter med relation til olieefterforskning i Vestgrønland, samt visse sagsbehandlingsfejl ved Råstofdirektoratets behandling af anmodningerne om aktindsigt.

Henvendelse til ombudsmand vedr. Royal Danish Seafood

Rapport/dokument | 15. april, 2011 kl. 8:25

Royal Danish Seafood, der er leverandør til COOP, skriver på deres hjemmeside, at deres åleopdræt fra dambrug er ’bæredygtigt’. Hverken opdræt eller salg af ål er imidlertid bæredygtigt, hvilket Greenpeace gentagende gange har informeret både...

Høringssvar til udkast til forvaltningsplaner for de marine Natura 2000-områder

Rapport/dokument | 6. april, 2011 kl. 17:43

Danmark er ifølge EUʼs habitatdirektiv fra 1992 forpligtet til at udpege en række naturområder, der er særligt bevaringsværdige. Efter de pågældende områder er blevet udpeget, er Danmark ifølge habitatdirektivet yderligere forpligtet til, at den...

Emergency Oceans Rescue Plan

Rapport/dokument | 4. oktober, 2010 kl. 9:34

Verdens have lider kraftigt under overfiskeri og anden industriel udnyttelse af havet. Greenpeace lægger i denne vejen for en redningsplan for havet, der både vil sikre den biologiske mangfoldighed, livet i havet og fisk til de kommende...

Danmarks natur 2010

Rapport/dokument | 19. maj, 2010 kl. 0:00

- om tabet af biologisk mangfoldighed

España: The Destructive Practices of Spain’s Fishing Armada

Rapport/dokument | 3. maj, 2010 kl. 11:39

Spanien er Europas største fiskerination, hvis flåde udgør næsten en fjerdedel af EU's samlede fiskerikapacitet og den flåde, der modtager mest støtte i EU. Nogle af flådens fartøjer fanger mere andre landes samlede fiskerflåder og spanske...

25 - 30 af 117 resultater.