Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Livet i havet

Seneste

 

Notat om offentliggørelse af beredskabsplan

Rapport/dokument | 18. juli, 2011 kl. 8:39

Juridisk vurdering af virksomheders offentliggørelse af oplysninger.

Turning the tide on European overfishing

Rapport/dokument | 12. juli, 2011 kl. 15:16

Folder om EU's fælles fiskeripolitik.

Klage til Grønlands ombudsmand

Rapport/dokument | 6. juni, 2011 kl. 8:00

Klage over Råstofdirektoratets afslag på aktindsigt i en række dokumenter med relation til olieefterforskning i Vestgrønland, samt visse sagsbehandlingsfejl ved Råstofdirektoratets behandling af anmodningerne om aktindsigt.

Henvendelse til ombudsmand vedr. Royal Danish Seafood

Rapport/dokument | 15. april, 2011 kl. 8:25

Royal Danish Seafood, der er leverandør til COOP, skriver på deres hjemmeside, at deres åleopdræt fra dambrug er ’bæredygtigt’. Hverken opdræt eller salg af ål er imidlertid bæredygtigt, hvilket Greenpeace gentagende gange har informeret både...

Høringssvar til udkast til forvaltningsplaner for de marine Natura 2000-områder

Rapport/dokument | 6. april, 2011 kl. 17:43

Danmark er ifølge EUʼs habitatdirektiv fra 1992 forpligtet til at udpege en række naturområder, der er særligt bevaringsværdige. Efter de pågældende områder er blevet udpeget, er Danmark ifølge habitatdirektivet yderligere forpligtet til, at den...

Emergency Oceans Rescue Plan

Rapport/dokument | 4. oktober, 2010 kl. 9:34

Verdens have lider kraftigt under overfiskeri og anden industriel udnyttelse af havet. Greenpeace lægger i denne vejen for en redningsplan for havet, der både vil sikre den biologiske mangfoldighed, livet i havet og fisk til de kommende...

25 - 30 af 119 resultater.