Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Livet i havet

Seneste

 

Challenging the Aquaculture Industry on Sustainability

Rapport/dokument | 28. januar, 2008 kl. 0:00

Dambrugs industrien er ikke løsningen på de voksende problemer med overfiskeri og faldende fiskebestande. Denne Greenpeace rapport gennemgår en lang række af de miljøproblemer, der er forbundet med dambrugsindustrien, og fastslår, at der må ske...

Debat Politiken: Det haster at udpege marinreservater

Rapport/dokument | 28. december, 2007 kl. 0:00

Danmark må hurtigst muligt i gang med at udpege og beskytte store områder til havs – marinreservater. En udpegning vi allerede er forpligtet til via EU-lovgivning og som underskriver af internationale aftaler.

Danmark og Japan i IWC

Rapport/dokument | 4. september, 2007 kl. 15:05

Danmark og Japan i IWC - 9 punkter om et partnerskab:

Danmark og Japan i IWC

Rapport/dokument | 28. maj, 2007 kl. 14:31

Kort gennegang af de mest relevante dele af et længere korrespondanceforløb mellem den danske Statsminister Anders Fogh Rasmussen samt Udenrigsministeriet og danske NGO'ere. Korrespondancen vedrører Danmarks politik i Den Internationale...

Adfærdsregulering og naturparker til havs er nødvendig

Rapport/dokument | 14. marts, 2007 kl. 14:50

I Politiken den 8.marts peger Ulrik Chr. Berggren og Henrik Wickmann fra Skov- og Naturstyrelsen på en række årsager til den manglende indsats for at mindske presset på vore have fra bl.a. fiskeri, skibstransport og råstofindvinding. Jeg er...

49 - 54 af 117 resultater.