Det gør Greenpeace | Greenpeace Danmark
Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Det gør Greenpeace

Side - 17. februar, 2010

Aldrig mere Tjernobyl

Det er nu mere end 20 år siden atomkraftulykken i Tjernobyl, der ramte millioner af mennesker i det vestlige Rusland, Ukraine og Hviderusland. Katastrofen var skyld i hundrede gange mere radioaktiv stråling end atombomberne over Hiroshima og Nagasaki. I dag, over tyve år senere, fortsætter mareridtet for tusindvis af mennesker.

Læs mere om alle ulykker i denne kalender.

 


Greenpeace har i globale, regionale og nationale energiscenarier dokumenteret, at forbruget af fossile brændsler kan nedbringes, så de nødvendige klimamål kan nås, samtidig med, at den eksisterende atomkraft afvikles.

Det danske energiscenarie Det nordiske energiscenarie Det globale energiscenarie