Det nordlige skovbælte | Greenpeace Danmark
Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Det nordlige skovbælte

Side - 4. november, 2016
Det nordlige skovbælte strækker sig fra Ruslands stillehavskyst gennem Sibirien, over Uralbjergene til Skandinavien, og videre fra østkysten af Canada til Alaska. Den er hjem for millioner af oprindelige folk og lokalsamfund, hvis levevis og kultur afhænger af den. Denne jordklodens smukke, stedsegrønne krone er truet af tømmerhugst, effekterne af klimaforandringerne og stadig voldsommere skovbrande.

Det nordlige skovbælte er landjordens største lager af kulstof. Siden slutningen på den sidste istid er enorme mængder kulstof blevet opsuget og lagret i skovens træer, jord, permafrost, vådområder og tørv. Det nordlige skovbælte lagrer mere kulstof end Jordens tropiske regnskove til sammen.

Hovedparten af kulstoffet i det nordlige skovbælte, ca. 95%, lagres i jorden og tørven, mens kun ca. 5% lagres i selve træerne, til forskel fra de tropiske regnskove, hvor træerne lagrer en meget større del af skovens kulstof. Tømmerhugst og skovbrande har over de seneste år været med til at starte en bekymrende forvandling af skoven fra lager af atmosfærens kulstof til udleder af kulstof til atmosfæren.

Over 20.000 plante- og dyrearter lever i skoven. Majestætiske rovdyr som den truede sibiriske tiger og ørne med kolossale vingefang. Bjørne, losser, jærve, ulve, elge og rensdyr. Det vurderes, at omkring halvdelen af de fuglearter og en tredjedel af de pattedyrsarter, der lever i skoven, er truede.

Skoven er også hjem for millioner af mennesker. Bl.a. oprindelige folk, som i tusinder af år har levet i balance med skovens økosystem. I det nordlige Skandinavien og i Rusland lever samerne, der bruger skoven som græsning for deres rensdyr. I Canada bor der over en million oprindelige folk i det nordlige skovbælte, bl.a. cree og dene folkene, og i Sibirien lever nenet, yakut, udege og altaisk folkene.

Blandt truslerne mod det nordlige skovbælte er tømmerhugst, olieudvinding, minedrift, anlæggelse af veje og klimaforandringerne. Klimaforandringerne har medført varmere og tørrere somre, der gør skoven sårbar over for voldsomme skovbrande, og mildere vintre, som har ført til insektangreb.

4. november 2016 Det nordlige skovbælte er landjordens største lager af kulstof og hjem for over 20.000 plante- og dyrearter.

 

Tags