Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Det gør Greenpeace

Side - 15. oktober, 2010
Greenpeace arbejder politisk på at sikre regnskoven i DR Congo. Dette omfatter bl.a. en global klimafond, der skal gøre det økonomisk rentabelt for ulandende at drive bæredygtigt skovbrug. Samtidig må den internationale handel med illegalt tømmer gøres forbudt.

Greenpeace-aktivister klædt ud som gorillaer bordede et skib for at forhindre det i at laste regnskovstømmer.

Greenpeace har i et åbent brev rettet henvendelse til Verdensbanken omkring problemerne med skovforvaltningen i DR Congo. Brevet er en opfølgning på en dybdegående analyse af problemerne i forhold til reformpakken introduceret i Cameroun.

Læs mere Verdensbankens fejslagende politik.

Forest for Climate

På international niveau arbejder Greenpeace på at få etableret en global fond, der kan sikre et økonomisk incitament for lande med regnskov til effektiv bevarelse af deres tilbageværende skovområder.

Læs mere på vores internationale hjemmesiden om 'Forest for Climate' og fonden.

 

Tags