Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Sumatra-tigeren

Side - 8. februar, 2014

Sumatra-tiger

Sumatra-tigeren lever på øen Sumatra. Den er kritisk truet, og der er i dag kun omkring 400 tilbage i naturen.

Sumatra-tigeren er under ekstremt pres fra krybskytter, og når dens levesteder indskrænkes i takt med at skoven fældes, får den sværere ved at undgå sammenstød med mennesker. Hvis regnskovsrydningen på Sumatra ikke stoppes, vil Sumatra-tigeren i løbet af meget få år kun findes på listen over udryddede dyrearter.

Tags